کد خبر: ۱۴۹۷۲۵
۱۱ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۰

رقم نهایی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

حداقل حقوق بازنشستگان در سال جدید نباید کمتر از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد.
رقم نهایی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

به گزارش نبض بازار ، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌اجرایی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

الف‌- در سال ۱۴۰۲ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

۲- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود.

۳-در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده (۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می‌گردد.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت‌های متناسب با آن‌ها به میزان چهل درصد (۴۰%) افزایش می‌یابد.

۶- مستمری والدین شهدا، معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.

۷- دراجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور (چهل و هشت میلیون (۴۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دریافتی پایور (شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی پایور (هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال) می‌باشد. دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزند آنان توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح تهیه می‌شود.

ب‌- بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولین شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر، ماهانه کمک معیشت به میزان حداکثر شصت میلیون (۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و معلولین شدید و خیلی شدید حداکثر پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و رزمندگان معسر پرداخت نماید.

۱- میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با دهک‌های درآمدی گروه‌های مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که دهک‌های درآمدی پایین‌تر در چهار‌چوب آئین‌نامه اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار گردند.

۲- جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیرو‌های مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی‌گردند.

۳- فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تاکید بر پرداخت کمک معیشت به دهک‌های درآمدی (۱) تا (۷)، تعیین تکلیف دریافت‌کنندگان کمک معیشت که در دهک‌های (۸) تا (۱۰) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که علی‌رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده‌اند، مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (مسؤول)، ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

حداقل حقوق بازنشستگان 

در لایحه دولت به مجلس اشاره شده است که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ ، اعم از بازنشستگان، وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی نباید کمتر از ۶،۳۰۰،۰۰۰ هزار تومان باشد.

علی اکبر عیوضی گفت: ماده ۱۱۱ قانون تامین از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت می‌کند و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تکلیف افزایش مستمری بارنشستگان را به صراحت روشن کرده است. طبق این ماده، مستمری سالیانه باید براساس افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار برای کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور اهمیت بسیار دارد. برای حقوق بگیرانِ وابسته به قانون کار و سازمان تامین اجتماعی، روز تعیین حداقل دستمزد در اتاق‌های وزارت کار، روز سرنوشت است.

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) با اشاره به اینکه تعیین حداقل مزد کارگران شاغل برای ما بازنشستگان اهمیتی حیاتی دارد گفت: حقوق و دریافتی بازنشستگان مستمری‌بگیر از نظر قانونی از مصوبه تعیین حداقل دستمزد شورای‌عالی کار تبعیت می‌کند. ماده ۱۱۱ تاکید دارد که افزایش حداقل مستمری «نباید» از افزایش حداقل مزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر باشد.

برچسب ها: بازنشستگان حقوق

اخبار پیشنهادی

نظرات بینندگان

در انتظار بررسی: ۰
|
انتشار یافته: ۵۱
ناشناس
|
۰۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۲
1
35
سلام من از مصوبه شورای عالی کار که 27درصد به حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به ناحق وغیرقانونی وخلاف ماده 41قانون کاروخلاف اصل 31و43قانون اساسی است در سازمان دیوان عدالت اداری شکایت کردم
ناشناس
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
عجب انگار تو ایران زندگی نمیکنی شکایت دزد به ریس دزدان میکنی مثل شکایت خدا بخدا
Aa
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
لطفا توضیح دهید چه مدارکی میخواهد برای شکایت.
انسان
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
اگر توی این مملکت حق به حق دار میرسه وضعمان آین نبود
محسن
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
شکایت خدا را به پیغمبر کردی؟؟ دلت خوشه شما کی رسیدگی می کنه؟ مگه شما تو این مملکت زندگی نمی کنی؟؟
ناشناس
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
اینجا اسلام حاکم است مدیر ومسولانش حقوق های نجومی مردمش قطره چکانی این است عدالت اسلامی منتظر هستند مهدی آل محمد هم ظهور کند دنیا را از عدالت پرکند...
ناشناس
|
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
خواهشا مقدسات را به میان نیآورید.شاید هم عامدا و قاصدا به منظور جو سازی علیه بازنشستگان و حقوق حقه آنان افراد معلوم حال این حرف ها را بزنند
ناشناس
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
1
13
۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی چی شد حق وری نکنید
منصور
|
۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
1
7
چرا انقدر دروغ ودغل میگید فیش حقوقی ۱۴۰۲بنده اضافه نشده همان مبلغ ۵۴۴۴۰۰۰هستشفقط چرت پرت بگید
ناشناس
|
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
3
4
نظام هماهنگ چی میشه همش باید ما وزارت خانه ای ها باید ضرر بدیم این که باز یک با م و دو هواست
مهدی
|
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
3
14
وقتی حقوق اکثر بازنشستگان پایین است وحقوق آنها همسان سازی نشده ۲۰درصد آنها مبلغ ناچیزی یعنی یکی ۵۸۰۰ می گرفته حالا ۶۸۰۰ می گیره ولی حقوق ۶۰ میلیونی یک مدیر یا نماینده مجلس ۷۳ می شود بعد می توان گفت عدالت رعایت شده..؟
نگار
|
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
3
8
خسته نباشه این دولت ما.خیلی به خودش فشار آورده.آخه با شیش میلیون و سیصد میشه زندگی کرد با این همه اجاره خونه های بالا و گرونی؟!جالبه که تورم شصت درصد رفته بالا اونوقت به حقوق بازنشسته های تامین اجتماعی فقط بیست و پنج درصد اضافه کردن؟چه عدالتی!!آخه این بنده های خدا چه جوری زندگی کنن با این حقوق کم؟همین حقوق رو بدن به سران مجلس ببینن خودشون میتونن یک ماه رو با این حقوق ناچیز سر کنن؟فقط خدا به داد ماها برسه وگرنه این دولت که اصلن به فکر قشر ضعیف نیست
یوسف علی رحمانی
|
۰۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
سلام. عزیزان بازنشسته همه مسولن می دانند با این حقوق ها نمیشه زندگی کرد فقط زره زره مردن اناللاه و آنا علیه راجعون خدا لعنت کند آن چهار درصد را که ۹۶ درصد فدای آن ۴ درصد؟ ؟؟
محسن
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
4
10
پرفراژها را سایت تامین اجتماعی زده. فعلا که حقوق فروردین هیچ تغییری نکرده همین 27 درصدم افزایش ندادند!!!!!! تامین اجتماعی چپ و راست به بازنشستگان خود ظلم می کنه. این از حقوقش اون از عیدیش هیچ مزایای دیگری هم نمیده.
ناشناس
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
1
13
لعنت بر همتون نمیشه زندگی کرد
محمد
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
2
13
اخه احمقها با شش ملیون میشه زندگی کرد
غلام حسین زرین
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
0
11
با20درصد افزایش حقوق کجایی این تورم پوشش میدهد شما بیاید کرایه خانه خرج روزانه حداقل حساب کنید بینید با این مبلغ میشود زندگی کرد یا زنده ماند
مستمری بگیرتامین اجتماعی
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
1
10
واقعا بایدبه این دولت احسن گفت حقوق یه کارگروبازنشسته بایه سربازوظیفه یکی میباشدعجب انصافی یه کارگربامستاجری وبازنشسته باعیالواری حقوق یه سربازوظیفه رابگیره خدانابودتان کنه بحقی که ناحق میکنید
ناشناس
|
۰۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
برادر عزیز آن سرباز دستورات مافوقش را باید اجرا کند معمور ومعزور آن مبلغ شش میلیون را هم از مردم می گيرند زیاد ناراحت نباشید؟
ناشناس
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
0
9
اونا نمی‌خوان ما زندگی راحتی داشته باشیم همیشه حق کارگر وبازنشسته ها روپایمال می‌کنند فقط به فکر منافع خودشون هستن
ناشناس
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
3
7
بایدفاتحه خواندبرحقوق۲۰درصدی وتورم۳۰۰درصدی رییسی
ایرانی
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
0
15
توجه کردین که عکسی که از بازنشستگان میگذارند، بازنشسته ای را نشان می‌دهند که ۳۰ سال قبل بازنشست شده، در حالی که بازنشستگان چند سال قبل سن آنها بین ۴۵ تا ۵۵ سال هست و همه ما وقتی بازنشست شدیم بچه های ما ۱۵ تا ۲۰ سال هستند و گرفتار مخارج سنگین اعم از جهیزیه و یا ازدواج بچها شدیم، مشاغل سخت سن بازنشستگی بین ۴۵ تا ۵۰ سال هست و این سن شروع مشکلات هست.
ناشناس
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
0
8
خدایا این خوشی ورفا واسایش وعدالت ومساوات وبرابری واین همه نعمات که به کشور و ملت ایرانی ارزانی کردی را هرگز مگیر .... مدیران ومسولان ممبلکت حقوقهای نجومی آن وقت مردم حقوق قطره چکانی عجب عدالتی دارداین حکومت عدل اسلامی نمردیم ودیدیم اسلام واقعی را پناه بر خدا ...
ناشناس
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
2
5
سی سال خدمت صادقانه به مملکت وکشوراین نتیجه اش یک مستمری ناچیز بخور و نمیر.... اسلام عدالتش چه دقیق است جل الخالق ...
بازنشسته ایرانی
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
0
9
خط فقر ۱۵ میلیون تومان است( طبق گفته خود دولت) وتورم ۴۳ درصد (طبق گفته ی بانک مرکزی) است و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از میزان تورم باشد. حالا چرا دولت به کارگران و بازنشستگان طلم می کند و دم از اسلام وقرآن و قانون می زند و دوتا تار موی زن را خلاف شرع و اسلام می داند ولی دزدی حق کارگر و مظلومین را مباح می داند شما بگویید آیا این دولت و اسلام ایرانی واقعا اسلام و مدافع خون شهیدان و مظلومین و محرومین است؟
بازنشسته
|
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
درود بر شما حرف حق جواب نداره
فقر
|
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
0
5
اقایون مسولین اخه با ۷۲۰۰ هزار با ۶ سر عاعله با ۳۱ سال سایقه کار میشه ده روز سر کرد اقایون پور فسور ها خدایی اول می کشین برای ما بیچاره ها تصمیم می گیرین یا نمی کشین تصمم می گیرین شما را به یزید قسم حداقل حقوق ها ی بازنشستگان را ۱۲ میلیون کنید تا سر برج راحت جون بدیم
ناشناس
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
1
4
کجا فیش صادر نشده تامین اجتماعی شکمش سیر مدیر عاملش موقع راه رفتن دولا پهنا راه میره چکار دارن مو سفیدان 30سال زحمت کشیدن حا لاوقت استراحت کردن انهاست
مهدی
|
۲۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
4
6
افزایش سالانه خودرو30تا70درصد، افزایش حقوق بازنشستگان برای سال 1400، 38درصد که تاکنون که سال1402 یکماه گذشته هنوز واریز نشده است، چرا‌؟ چون دولت کارفرمایان بهمراه کارفرمایان خصولتیها راضی به اجرای قوانین حاکم دراین امر نبوده و نیستند و همواره بدلخواه عمل کرده اند. محاسبه و واریزالباقی 25%سال1400، اصلاح احکام سال1401 بعداز 25%، همچنین محاسبه افزایش وواریز معوقات سال 1401بعداز اصلاح احکام 1401و واریز معوقات ، صدور احکام سال1402 برای بازنشستگان تأمین اجتماعی. افزایش خودرو در یک کلام اعلام، تصویب و اجرا میشود، متأسفانه افزایش سالانه حقوق بازنشستگان میبایستی از 7خان رستم بگذرد، بازهم مشخص نیست که تمام بشود یانه، چون کارفرمایان با پشتیبانی دولتیان حق بده نیستند و نمیدهند.
ناشناس
|
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
0
8
تورم بلای ۵۰درصد افزایش حقوق ۲۷درصد ؟اگر این عدالت باشد پس ظلم چیست؟گرچه حرف حق تلخ است
حسین
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
0
8
تومملکتی هستم که تمام سران ومدیران حرف از حق مظلوم وظلم ظالم میزنن که بایدازمظلم دفاع کنن ولی همین سران ومدیران بخورترین ادمای کشور هستن اگه میخوان بیان با ماهی 15 میلیون زندگی کنن نمیگم 7 میلیون کسی که حسین حسین میگه بیاد انجام بئه
ناشناس
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
0
4
۲۵درصدحق الناس است که اول۱۴۰۰میبایست روی پایه می نشست
سجاد
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
0
5
سلام. تاکنون در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 1402 مصوبه ای وجود ندارد. چرا در عنوان تیتر بی دقتی می کنید؟
سایه
|
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
0
6
خداازتون نگذره که این همه تبعیض قائل میشویدبازنشستگان تامین اجتمائی وکارگران زحمتشان ازهمه مدیران ورئیسان دفترداران و......بیشترهست وحقوقشان یک هزارم آنهاهست این کجا عدالت هست خداججوابتان رابدهد
ناشناس
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
عدالت کجا بود عزیز
مستمري بگير
|
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
0
4
حكومت اسلامتي بهتره بجاي گيردادن به حجاب به فكر معيشت مردم باشه شكم گرسنه دين وايمان نميشناسه پس ازاين راه بايد مردم رو را باخود همراه كنيد نه با زور
بازنشسته
|
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
0
4
ظاهراً مرگ این دولت فرا رسیده آقایان بازنشستگان امروز بسیجی و جان بر کف هشت سال جنگ هستن خونشان را بجوش نیارید یک عده معلوم‌الحال شدن وزیر فکر نکنید عده ای پا به سن گذاشته هستن پیام ما رو به اون رییس جمهوری که جز دروغ گفتن و بیسوادی خودش را گردن دیگری انداختن برسانید دست از جیب بازنشستگان بردارد
علی
|
۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
0
2
خاک بر سر تامین اجتماعی
ناشناس
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
0
2
لعنت خدابه احمدی نژادخدانشناس راننده برون شهری به تفریح تشبیه کرد درصورتی زحمتی که راننده میکشه هیچ شغلی نمی‌کشه احمدی نژاد بشوراننده کمی تفریح کن شب وروزنفرینت میکنم همه نفرینت میکنن
ناشناس
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
1
1
لعنت خدابه احمدی نژادخدانشناس راننده برون شهری به تفریح تشبیه کرد درصورتی زحمتی که راننده میکشه هیچ شغلی نمی‌کشه احمدی نژاد بشوراننده کمی تفریح کن شب وروزنفرینت میکنم همه نفرینت میکنن
ناشناس
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
0
1
چقدر خدا خدا می گین خدا از شما حالش بهم می خوره اسمش را صدا نکنین وقتی رای گذاری شد هم با پاانگشت به مهر میزنید هم با دست خوب قرار نیست که اینا به شما پول بدن باید جیب خودشان رو پر کنن خوب اول وجود بعدآ سجود
خسرو
|
۰۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
0
1
تیتر خبر با محتوای خبر لطفاً دقت شود
گرسنه
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
0
1
این دولت مردم نیست که میزان حقوق را طبق قانون گردن نمی گیرد این دولت یک دولت خود خوانده است غیر قانونی
محمدحسن
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
0
1
اینقدردوروغ نگوید برای بازنشستگان بیچاره تاکارمیکنیم یک جوری دیگرسرمان بازی درمیاورد وقتی که بازنشست میشویم یک جوری دیگر
محمدحسن
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
0
2
اینقدردوروغ نگوید برای بازنشستگان بیچاره تاکارمیکنیم یک جوری دیگرسرمان بازی درمیاورد وقتی که بازنشست میشویم یک جوری دیگر
ناشناس
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
0
1
با این وضع اقتصاد فقط قراره ۵۰۰ تومن ب حقوق حداقا بگیر ها اضافه بشه چطور حساب کردیداین وضع درمان ودارو اینم وضع اقتصاد کشور چطور با شش میلیون ۵۰۰ تومن زندگی کرد جناب وزیر با عرض ادب وا حترام با حقوق چند ماه زندگی کنید و کرایه خونه خرج درمان هم اضافه کنید اگه کم نیاوردید دیگه اعتراضی نیست
بازنشسته
|
۰۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
1
2
آقای عیوضی بیایکماه حقوقمون راباهم عوض کنیم بعدببین با6میلیون تومن چندروزمیتونی زندگی کنی تا بفهمی بازنشسته چه زجری میکشه
ناشناس
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
0
0
این دولت اجنبی و غارتگر روی تمام ظالمین تاریخ را سفید کرده وعلنا کمر به نابودی ملت بسته شرمتان باد
رخیم
|
۰۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
0
0
با عرض سلام احتراما وضیعت این صندوق همیشه اینطوری هست در کمیت میگدید بیش از شصد در جامعه ایران را تحت پوشش قرار دارد با این همه حال از کارگر،بازنشستگان،زن خانه دار، قسمت های صنعتی کوجک بیمه میگیرد این همه بیمه واریز میشود و حتی برای خدمت سربازی و داوطلبانه بودن در منطقه جنگی که بیست و چهار ماه منطقه جنگی داوطلباته و خدمت سربازی در سال ۱۳۹۳ مبلغ سه میلیون و جهارصد هزار تومان هزینه واریز کردم نمیدانم همیشه میگویند وضیعت بدتر هست مگر چقدر به کارگر و بازتشستگان حقوق میدهد اصلا ورودی و خروجی پول به صندوق بررسی میشود کیفیت کارها هم مشخص هست از نظر دفترجه درمانی هیج دکتری و داروخاته ایی نگاه نمیکند از وضیعیت بیمارستانها و کلینگ که بغیر از داروهای معمولی داروی تخصصی پیدا نمیشود چرا از طرف بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی هیج تحقیق و تخفص از سازمان نمیکنتد خودشان بیشتر حقوق و در موقع بازنشستگی با آخرین فیش خقوق یعنی با یک ماه بازنشسته میشوند و با چندین میلیون تومان پاداش میکیرند و قانون ایثارگری را برای کارکنان خود و بازنشستگان سازمان طی بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۶۴۴۶ مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ به اجرا گذاشته مگر بازنشستگان در منطقه جنگی نبودند بتده خودم از سپاه،ارتش کارت ایثارگری بیست و چهار ماه دارم همه گرفتاری ها از سوء مدیریت و ریخت و پاش بی عدالتی و ظلم و تبعیض هست چرا در دیگر صتدوقها این مشکلها پیَش نمی آید همه اش از بی تجربی عدم نا آگاهی به قوانین کار هست و حفاظت از اندوخته های کارگران و بازنشستگان هست باید جز به جز به همه اسناد و قرار دادها و شرکتهای وابسته به سازمان دقیقا بررسی شود توسط افراد خبره و کار بلد تحقیق و تحفص کنتد اینطوری که میرود به نان شب محتاج خواهیم شد
ناشناس
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
0
0
هرچی لازمه برای کم کردن حق غیر حداق بگیران انجام میدن که پول پدر بزرگ ومادر بزرگهارو از چنگشون در بیارن مثل کارمندا در صد وعیدی می گیرن ولی مثل کارمند همسان سازی نمی شن چرا برای اینکه پول تامین اجتماعی پولش از پارو بالا میره باید حقوق بگیرا نشون روخفه کنن تاپولهای مردم رو به جیب خودشا بریزن درد بی درمان بشه براشون این پولها برای دزد ها زره زره بی درمانی بیاره
باز نشسته
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۳
0
0
این تامین اجتماعی با چی شده تامین اجتماعی با پولهایی که طی ۳۰ سال از ما گرفته برای پیری ما حالا ما شدیم مستمری بگیر و شما ارباب کمتر از ۱۵ میلیون میشه خوردن حق ما واین عاقبت خوشی نداره از خدا بترسید