کد خبر: ۱۴۸۱۵۱
۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۷
گزارش نبض بازار از وضعیت رشته‌های مختلف بیمه‌ای بیمه دانا در یازده ماهه اول ۱۴۰۱ :

سهم بالای ۷۴ درصدی بیمه درمان و ثالث اجباری از سبد خدمات بیمه دانا

بیمه درمان با ۹۳۲۴ میلیارد تومان حق بیمه و ۴۷۰۳ میلیارد تومان خسارت پرداختی بیشترین سهم را از خدمات بیمه دانا دارد.
سهم بالای ۷۴ درصدی بیمه درمان و ثالث اجباری از سبد خدمات بیمه دانا

به گزارش خبرنگار نبض بازار، بیمه درمان با رقم ۹۳۲۴ میلیارد تومان حق بیمه و ۴۷۰۳ میلیارد تومان خسارت پرداختی، سهم ۵۰ درصدی از خدمات بیمه دانا داشته است. بیمه ثالث اجباری نیز با رقم ۴۴۳۰ میلیارد تومان سهم ۲۴ درصدی از حق بیمه و با رقم ۲۷۳۱ میلیارد تومان سهم ۲۹ درصدی از خسارت‌های پرداختی بیمه دانا در یازده ماهه اول ۱۴۰۱ داشته که سهم دو بیمه درمان و شخص ثالث اجباری از سبد خدمات بیمه دانا را به ۷۴ درصد افزایش داده است

سهم بالای بیمه دمان و شخص ثالث در سبد خدمات بیمه دانا

براساس گزارش کدال بورس در ابتدای اسفند ۱۴۰۱، صورت‌های مالی شرکت بیمه دانا نشان می‌دهد که دو رشته بیمه درمان و بیمه ثالث اجباری، بیشترین سهم را در سبد خدمات و درآمد‌ها و هزینه‌های بیمه دانا داشته و روی هم بیش از ۷۴ درصد حق بیمه و خسارت پرداختی را در طول ۱۱ ماه نخست ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده اند. 


در رشته‌های بیمه ای، بیمه درمان با رقم ۹۳۲۴ میلیارد تومان حق بیمه و ۴۷۰۳ میلیارد تومان خسارت پرداختی، سهم ۵۰ درصدی از سبد درآمد و هزینه‌ای بیمه دانا داشته است. 

شاخص

حق بیمه دریافتی و بیمه اتکایی – میلیارد تومان

خسارت پرداختی – میلیارد تومان

سهم از حق بیمه - درصد

 

سهم از خسارت- درصد

بیمه درمان

9324

4703

50

50

بیمه ثالث اجباری

4430

2731

24

29

         


همچنین بیمه ثالث اجباری نیز با رقم ۴۴۳۰ میلیارد تومان حق بیمه، سهم ۲۴ درصدی از حق بیمه‌های ۱۱ ماهه بیمه دانا داشته و با رقم ۲۷۳۱ میلیارد تومان خسارت پرداختی، سهم ۲۹ درصدی از خسارت‌های پرداختی بیمه دانا در یازده ماه اول ۱۴۰۱ داشته است. به عبارت دیگر، سهم دو بیمه درمان و شخص ثالث اجباری سهم بالای ۷۴ درصدی از سبد خدمات بیمه دانا را به خود اختصاص داده اند. 


همچنین حوادث سرنشین با ۵۸۸ میلیارد تومان حق بیمه و ۳۴۸ میلیارد تومان خسارت پرداختی، سهم ۳ درصدی از درآمد هزینه بیمه دانا داشته است. 


از سوی دیگر، بدنه خودرو با رقم ۸۳۹ میلیارد تومان حق بیمه و ۶۰۵ میلیارد تومان سهم ۶ درصدی از خسارت پرداختی داشته است. 


بیمه آتش سوزی نیز با ۴۶۱ میلیارد تومان حق بیمه و ۱۴۸ میلیارد تومان خسارت پرداختی سهم ۲ درصدی از سبد درآمد و هزینه بیمه دانا دارد. 


بیمه باربری نیز با ۲۲۵ میلیارد تومان حق بیمه و ۲۶ میلیارد تومان خسارت پرداختی همراه بوده است. بیمه مسوولیت با ۳۴۲ میلیارد تومان حق بیمه و ۱۳۸ میلیارد تومان خسارت پرداختی مواجه شده است. بیمه مهندسی نیز ۱۲۴ میلیارد تومان حق بیمه و ۱۰ میلیارد تومان خسارت داشته است. 


از سوی دیگر، بیمه کشتی با ۷ میلیارد تومان حق بیمه و ۱.۸ میلیارد تومان خسارت روبرو شد. بیمه هواپیما نیز ۲۸۰۴ میلیون تومان درآمد حق بیمه داشت.


 همچنین بیمه نفت و انرژی با درآمد حق بیمه ۱۸۳ میلیارد تومان و ۲۰۸ میلیون تومان خسارت روبرو شده است. 
بیمه حوادث نیز با ۵۶۳ میلیارد تومان حق بیمه و ۴۸ میلیارد تومان خسارت پرداختی، سهم ۳ درصدی از درآمد حق بیمه داشته است. 


همچنین بیمه زندگی اندوخته دار با ۷۶۹ میلیارد تومان حق بیمه و ۳۹۴ میلیارد تومان پرداخت خسارت، سهم ۴ درصدی از درآمد‌ها و خسارت‌های بیمه دانا داشته است. 

سهم ۴ درصدی بیمه زندگی غیراندوخته‌دار از سبد خدمات بیمه دانا


بیمه زندگی غیراندوخته دار نیز با رقم ۸۱۶ میلیارد تومان حق بیمه و ۲۶۲ میلیارد تومان خسارت پرداختی، سهم ۴ درصدی از درآمد‌های حق بیمه در بیمه دانا داشته است. 


بیمه پول نیز با رقم ۲۳۲ میلیون تومان حق بیمه و سایر بیمه‌ها با ۱۱ میلیون تومان حق بیمه و ۶ میلیون تومان خسارت پرداختی، کمترین سهم را در سبد خدمات بیمه دانا داشته اند.

برچسب ها: بیمه دانا

اخبار پیشنهادی