کد خبر: ۱۴۶۲۴۴
۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۰

رشد ارزش سهام عدالت امروز سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱/جدول

شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۶۸۰۰ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۵۵۶.۵۵۲ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۴۸۶.۰۴۰ واحدی قرار گرفته است.
رشد ارزش سهام عدالت امروز سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱/جدول

به گزارش نبض بازار، امروز سهام عدالت  همسو با سبز شدن تابلوی بورس، رشد داشت.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به ۹ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

 امروز سه شنبه (یازدهم بهمن ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی در این سهام به ۹ میلیون ۱۴۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۶۸۰۰ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۵۵۶.۵۵۲ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۴۸۶.۰۴۰ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس ۷۹۹۱۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۷۲۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نماد‌های فولاد، وبملت، فملی، کگل، خودرو، وپاسار و وتجارت صورت گرفت و شاخص‌های آریا، بپاس، وسپهر، زاگرس، شگویا و دی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نماد‌های موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس   930 1168
شگویا 1119 49
شاوان  1970 5
دانا 294 45
بنیرو   291 3
رمپنا  1018 143
اخابر 684 244
کگل  790 107
حکشتی‌  2577 80
فولاد 599 2520
فولاژ  1065 48
فخوز  280 116
ساراب 2303 9
ورنا  675 3
حپترو 3265 1
کچاد  1121 237
وپست  556 16
مارون  18175 49
شپنا   711 416
شتران  399 2600
شبندر 881 930
بسویچ 437 9
وبملت 322 305
وبصادر  172 1427
خاور  332 420
وتجارت   168 1822
فایرا 614 32
شراز  1391 4
جم 3705 42
فملی 748 1840
سدشت 3013 8
بفجر  1939 38
وتوصا 728 12
 شبریز  1469 41
خساپا  223 36
لکما 110 22
بترانس  200 3

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (یازدهم بهمن ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۷۴۴ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس   930 2292
شگویا 1119 47
شاوان  1970 4
دانا 294 16
بنیرو   291 3
رمپنا  1018 137
اخابر 684 239
کگل  790 104
حکشتی‌  2577 78
فولاد 599 2520
فولاژ  1065 73
فخوز 280 296
ساراب 2303 3
ورنا 675 3
حپترو 3265 1
کچاد 1121 181
وپست  556 16
مارون  18175 47
شپنا   711 1008
شتران  399 2090
شبندر  881 912
بسویچ 437 9
وبملت 322 299
وبصادر  172 1400
خودرو 293 47
وتجارت   168 1788
 فایرا 614 31
شراز  1391 4
جم 3705 41
فملی 748 1473
سدشت 3013 8
بفجر 1939 38
وتوصا 728 12
شبریز 1469 15
خساپا 223 39
لکما 110 22
بترانس 200 3

 

اخبار پیشنهادی