کد خبر: ۱۴۳۲۰۱
۱۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۴

جدیدترین قیمت انواع دستگاه ماینر/جدول

آخرین قیمت انواع دستگاه‌های ماینر را ببینید.

به گزارش نبض بازار، آخرین قیمت انواع دستگاه ماینر را می‌توانید در جدول زیر ببینید. لیست قیمت‌ها از ارزان به گران مرتب شده است.

 

قیمت دستگاه های ماینر

نام کالا

قیمت (تومان)

دستگاه ماینر بیت مین Antminer T9 Plus 10.5TH/s  3,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M3  3,000,000
دستگاه ماینر پانگولین ماینر Whatsminer M3X 12.5Th  3,200,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9k 13.5Th  3,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 13.5TH/s  3,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14Th  3,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 13.5Th  3,900,000
دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Antminer S9i 14.5Th/s  3,900,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 851  3,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 14Th  3,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14.5Th/s  3,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 13TH/s  3,900,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F1 24Th/s  3,900,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebang Ebit E9+ 9Th  4,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 14Th/s  4,200,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9  4,300,000
دستگاه ماینر علائدین ماینر T1 16Th/s  4,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9i+ 13.5Th/s  4,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.3 16Th  5,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.2 12Th  5,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Terminator  5,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 17Th  6,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.1 18Th/s  6,000,000
دستگاه ماینر لاوکور A1 25Th/s  6,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10 18Th  6,600,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 821  7,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3 Plus  7,900,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M1  7,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 20.5Th  8,500,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 25Th  8,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 19Th  9,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3++ 596Mh/s  9,500,000
دستگاه ماینر گلدشل HS-BOX 235GH/s  9,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebang Ebit E9.5 11.5Th  9,600,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9 Mini  9,700,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 16TH/s  10,000,000
دستگاه ماینر علائدین ماینر T1 32TH  10,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 24Th  10,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer D3  10,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3+ 504MH/s  10,700,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 16TH  10,800,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 841  10,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3+ 504Mh  11,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3++ 580Mh/s  11,100,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T HF 30Th/s  13,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T-30Th/s  13,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T 26Th  13,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T HF+ 32Th/s  13,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 19.5Th/s  13,800,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 852  13,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 Hydro 18Th/s  14,900,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 40Th  15,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.2 27Th  15,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9  15,500,000
دستگاه ماینر هالونگ ماینینگ Dragonmint T1 16Th/s  16,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 42Th  16,000,000
دستگاه ماینر هالونگ ماینینگ Dragonmint T1 32Th/s  16,500,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 920  17,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2THM 30Th/s  17,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 30TH  17,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 37Th  17,500,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 921  18,000,000
دستگاه ماینر کنان Avalon 910  18,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ EBIT E10.3 24TH  19,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2TH 29TH/S  19,000,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 920P  19,500,000
دستگاه ماینر ای بنگ EBit E11 30TH  19,800,000
دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Antminer S17 Pro 56Th  20,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 36Th  20,500,000
دستگاه ماینر اسپای شاپ Aladdin L2 30TH  20,500,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21 28Th/s  21,000,000
دستگاه ماینر گلدشل KD-BOX Pro 2.6Th/s  21,500,000
دستگاه ماینر گلدشل KD-BOX 1.6Th/s  22,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21 31Th  22,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 58Th  23,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 50Th  23,500,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T3 50Th  24,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ EBIT E9 PRO SHA256 25TH  24,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 52Th  24,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 61Th  25,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 54Th  25,500,000
دستگاه ماینر آپولو V1 mini Classic Wifi 170Mh/s  27,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 56Th/s  27,000,000
دستگاه ماینر آپولو V1 Mini Classic 130Mh/s  27,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T15  27,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 38Th  28,000,000
دستگاه ماینر بیتفیلای Snow Panther B1 Plus  28,000,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F3 30Th/s  28,900,000
دستگاه ماینر پانگولین ماینر Whatsminer M10  29,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M10 33TH  29,000,000
دستگاه ماینر بیتفیلای Snow Panther A1  29,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 58Th/s  29,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 53Th/s  33,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 68TH  34,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17e 53Th  34,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 56Th  34,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 58Th  34,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 70Th  34,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 70Th  34,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 73Th  35,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 64Th  35,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 62Th  35,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 64Th  36,000,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1047 37TH  36,500,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 60Th  37,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32S 60Th  37,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 76Th  37,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 66Th  37,000,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1066 50TH  38,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer K5 1130GH  38,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E12 Plus 50Th  38,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T3 39T  38,500,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32S 62Th  39,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E11+ 37TH  39,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 68Th  39,500,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 70Th  39,500,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5M 53Th/s  40,000,000
دستگاه ماینر استرانگ یو STU-U2 7Th/s  40,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 Pro 50Th/s  40,500,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32S 64Th  40,500,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 55Th  41,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 70Th  41,500,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 52Th  42,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 54Th  44,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 65TH  44,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z11 135ksol/s  45,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E11++ 44TH  45,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S15  45,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 Pro 53Th/s  45,500,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 62Th  46,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 72TH  47,000,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5 40Th/s  48,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 76Th/s  49,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer E3 180MH/s  49,000,000
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E12 44Th  50,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 74Th  51,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M10S  52,000,000
دستگاه ماینر جاسماینر X4 BRICK 65Mh/s  53,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9++ ZMaster  54,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 64Th  54,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17e 64Th  60,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 68TH/s  61,800,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer E3 190MH/s  62,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 70Th  64,000,000
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5i 60Th  66,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 72Th  66,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 86TH  69,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T19 84Th  69,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A10 Pro+ ETH 720MH  70,000,000
دستگاه ماینر آی بی لینک BM-K1 5.3Th  70,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 95Th  72,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S+ 80Th/s  72,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S+ 82Th/s  73,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 82Th  73,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 88TH  74,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S+ 100TH  79,000,000
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1166 Pro 81Th/s  80,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A10 ETHMaster 432Mh/s  80,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S+ 88TH  82,000,000
دستگاه ماینر استرانگ یو STU-U6 660Gh/s  85,000,000
دستگاه ماینر اینو سیلیکون A10 Pro ETH 500MH  85,000,000
دستگاه ماینر استرانگ یو STU-U1+ 12.8TH/s  87,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S+ 102TH/s  93,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z15 420ksol/s  100,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z15e 200ksol/s  100,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19j 90TH/s  100,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A11 Pro ETH 1500Mh/s  100,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19j Pro 104TH/s  105,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 Pro 110Th/s  108,000,000
دستگاه ماینر جاسماینر X4-1U 520Mh/s  108,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S++ 112Th/s  110,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 J Pro 96TH/s  110,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S++ 110TH  111,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A10 Pro+ ETH 750MH  115,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19a Pro 110TH/s  115,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19j Pro 100TH/s  115,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 67TH/s  137,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M50 114TH/s  139,000,000
دستگاه ماینر آی بی لینک BM-K1 Max 32TH/s  140,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M50S 126TH/s  155,000,000
دستگاه ماینر گلدشل LT5-Pro 2.455GH/s  178,000,000
دستگاه ماینر آی بی لینک BM-K1+ 15Th/s  180,000,000
دستگاه ماینر جاسماینر X4-Q 1040MH  180,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer D7 1286GH/s  205,000,000
دستگاه ماینر گلدشل CK5 12TH/s  230,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 XP 140TH/s  235,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer DR5  265,000,000
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A11 Pro ETH 2000Mh/s  295,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer D1  318,000,000
دستگاه ماینر گلدشل CK6 19.3Th/s  345,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L7 9.5Gh  425,000,000
دستگاه ماینر گلدشل KD5 Kadena 18Th/s  450,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L7 9.16Gh  480,000,000
دستگاه ماینر گلدشل KD2 6Th/s  490,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer E9 3GH/s  520,000,000
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M53 226TH/s  526,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 XP Hyd 255TH/s  620,000,000
دستگاه ماینر جاسماینر X4 2.5Gh/s  1,115,000,000
دستگاه ماینر گلدشل KD6 26.3Th  1,270,000,000
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 Pro+ Hyd 198TH/s  1,490,000,000
 
گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات