کد خبر: ۱۴۳۱۹۷
۱۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۳

جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت در بازار/ جدول

آخرین قیمت انواع موتور سیکلت را ببینید.

به گزارش نبض بازار، می‌توانید آخرین قیمت انواع موتور سیکلت را در جدول زیر ببینید.

 

قیمت موتورسیکلت

بنلی

مدل

قیمت ( تومان )

کی وی vieste 249 سال 1401 ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
اس 180 سال 1399 ۶۰,۵۰۰,۰۰۰
اس 180 سال 1400 ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
اس 180 سال 1401 ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
کی وی 150 سال 1399 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کی وی 150 سال 1400 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کی وی 150 سال 1401 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو 249 سال 1399 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو 249 سال 1401 ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو 249 سال 1400 ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
اس 249 سال 1399 ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰
اس 249 سال 1401 ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
اس 249 سال 1400 ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 25 ان سال 1399 ۷۲,۵۰۰,۰۰۰
تی ان تی 25 ان سال 1400 ۸۷,۵۰۰,۰۰۰
تی ان تی 25 ان 1401 ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 135 سال 1399 ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
تی ان تی 250 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 150 سال 1399 ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
تی ان تی نیو 150 سال 1400 ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 150 سال 1400 ...
تی ان تی 150 سال 1401 ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
تی ار کی 249 سال 1399 ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
تی ار کی 249 سال 1400 ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰
تی آر کی 250 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تی آر کی 249 سال 1401 ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
وی زد 125 سال 1399 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
وی زد 125 سال 1400 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
125 SETA سال 1399 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
تی ان 250 سال 1400 ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ریس 249 سال 1399 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 249 اس 1401 ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سیتی 150 سال 1401 ۵۵,۵۰۰,۰۰۰

احسان

مدل

قیمت ( تومان )

احسان 125 هندلی سال 1399 ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
احسان 200 سال 1400 ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
احسان 200 سال 1401 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
احسان 125 هندلی سال 1400 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
احسان 125 استارتی سال 1399 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
احسان 150 سال 1400 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
احسان 150 سال 1399 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
احسان 200 استارتی سال 1398 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
احسان ویو کی3 125 سال 1400 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
احسان 125 آر دی سال 1400 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ای اچ 200 سال 1399 ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
ان آ 180سال 1401 ۹۱,۰۰۰,۰۰۰

کویر موتور

مدل

قیمت ( تومان )

سی دی ای 125 سال 1399 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سی دی آی 125 سال 1398 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سی دی آی 125 سال 1397 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
سی دی آی 125 سال 1395 ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سی دی ای استارتی 125 سال 1399 ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
سی دی ای 150 سال 1399 ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
سی دی ای 200 سال 1400 ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
رادیسون 125 سال 1400 ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
اس تی 3 230 سال 1399 ۶۳,۵۰۰,۰۰۰
مگلی 200 ار سال 1399 ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
اس 2 کی لس سال 1399 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
اس 2 کی لس سال 1400 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
اس 2 کی لس سال 1401 ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
150 ایکس2 سال 1399 ۶۳,۵۰۰,۰۰۰
مینی ام تی دو 70 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
248 تی دو سال 1399 ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
سی دو 249 سال 1399 ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
1958 کی وی سال 1399 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
کویر کایو AU180 ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
کویر کایو AY70 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر چهارچرخ x125 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰

دینو

مدل

قیمت ( تومان )

کاوان 150 سال 1399 ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
کاوان 150 سال 1400 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کاوان پلاس 125 سال 1400 ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
ویند 200 سال 1399 ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ویند 200 سال 1400 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لئوپارد 200 سال 1399 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
کاوان 125 سال 1399 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
جفت سیلندر کروز 250 ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
طرح کلیک 150 سال 1400 ۴۷,۵۰۰,۰۰۰
فیدل کلاسیک اس وای ام سال 1399 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فیدل 200 اس وای ام سال 1399 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدل 200 اس وای ام سال 1400 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
زد 2 150 سال 1398 ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
زد 2 200 سال 1400 ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
دینو بندا BD249 سال 1400 ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰

گلکسی

مدل

قیمت ( تومان )

اس آر 200 سال 1399 ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ان ای 180 سال 1401 ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
اس ار 200 سال 1401 ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
اس ار 200 سال 1400 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
اس آر سال 1401 ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
جی 200 سال 1400 ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
جی 200 سال 1401 ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ان آ 180 سال 1399 ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
ان آ 180 سال 1400 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ان آ 180 سال 1401 ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ایکس125 سال 1399 ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
اف ایکس 150 سال 1399 ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
اف ایکس 150 سال 1400 ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
اس ار 130 سال 1400 ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ان اچ 180 سال 1399 ۶۱,۵۰۰,۰۰۰
ان اچ 180 سال 1401 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ان اچ 180 سال 1400 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ای تی 1500 سال 1399 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
جی ایکس 250 ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام 125 ایکس 125 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام 130 اس ار ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سی ال 150 سال 1399 ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سی ال 150 سال 1400 ۴۹,۵۰۰,۰۰۰
سی ال 150 سال 1401 ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
سی ال 150 سال 1401 ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
اس وای ام 180 ان اچ سال 1400 ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام 150 اف ایکس 149 ۶۲,۸۰۰,۰۰۰
اس وای ام 200 اس ار 197 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام 110 تی ان سال 1400 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
گلکسی SF 180 سال 1401 ۷۹,۵۰۰,۰۰۰
یاماها طرح آیروکس رادیات دار گلکسی 155 سال1401 ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
جی 200 نیو سال 1401 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر مدل‌ها

مدل

قیمت ( تومان )

کبیر کلیک 150 سال 1401 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها wr155 سال 1401 ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
هیلتون ۱۵۰۰ وات سال 1401 ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کبیر کی ال دی 200 1401 ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
طرح کلیک بینالود 150 سال 1401 ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
باکسر همتاز 200 سال 1400 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
باکسر همتاز 200 سال 1401 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کبیر کلیک 150 سال 1401 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی نینجا نیوفیس 249 سال 1400 ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
لیفان پی کی 135 سال 1399 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
چهار چرخ 150 جترو ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس ان اس 160 سال 1401 ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو 125 سال 1401 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ویشتا 150 سال 1400 ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
500 وات دندی ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
یاماها Aerox 155 سال 1401 ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1401 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پیاجیو لیبرتی ABS 150 سال 1398 ۸۵,۵۰۰,۰۰۰
های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال 1400 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیک ثاقب 150 سال 1401 ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس 200 سال 1401 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پرواز مدل ان ام اس 200 سی سی سال 1401 ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس 200 سال 1400 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس 150 سال 1400 ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400 ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس 125 پی اس سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس 125 سال 1400 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز آر اس 150 سال 1400 ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
پرواز 200 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
رهرو طرح باکسر سال 1401 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پرواز 150 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پرواز 125 استارتی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
تریل پرواز جی وای 200 سال 1400 ۵۶,۵۰۰,۰۰۰
پرواز 125 هندلی ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
سوزوکی جیکسر سال 1401 ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پرواز ار دی 125 سال 1400 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سحر ار ان ام اس 125 سال 1399 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس استارتی 125 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
سحر سی دی آی 125 1399 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سحر 135 ار دی ۳۴,۳۰۰,۰۰۰
سحر 125 هندلی ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
سحر سی جی ال 150 سال 1400 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
سحر 125 استارتی 14011 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سحر 200 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سحر 150 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سحر آر سی جی 200 سال 1399 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
نامی 150 سی دی ای استارتی سال 1400 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
نامی ار ایکس 249 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نامی 2000 وات سال 1401 ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
نامی ام ال ان 3000 وات لیتومی ۴۹,۵۰۰,۰۰۰
دایچی ای اچ 1800 وات سال 1399 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نامی 150 تی اس سال 1400 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
نامی 125 سی دی ای سال 1399 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
دایچی 3000 ای سی سال 1399 ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
تکتاز تی کی 125 استارتی سال 1400 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تکتاز تی کی 125 دیسکی استارتی سال 1400 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
هوندا طرح ویو 125 ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا اچ مدل سی بی 190 1401 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا پی سی ایکس(ای بی اس) 150 1400 ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
هوندا پی سی ایکس 150 سال 1400 ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی با ABS) ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
هوندا ادونس 150 سال 1400(تایلند با ABS) ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی) ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ای 150 سال 1399 ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک 165 سی سی سال 1400 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ای 150 سال 1400 ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ای 150 سال 1401 ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
هوندا Genio سال 1400 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
هوندا Genio سال 1399 ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
هانی کلیک 150 سال 1401 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
هانی کلیک 150 سال 1400 ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
دایچی وی پی 125 سال 1398 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
دایچی سی آر 150 سال 1400 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
دایچی ار ایکس 249 ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دایچی 3000 ای سی سال 1401 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پالس ان اس 200 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
پالس 200 آر اس سال 1400 ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
باجاج ار اس 200 سال 1400 ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
باجاج 220 Avenger سال 1401 ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج ان اس 160 سال 1400 ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
باجاج بکسر 150 سال 1398 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس یو جی فور 180 سال 1395 ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
باجاج مدل Avenger 220 سال 1401 ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس 200 ان اس سال 1401 ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ارشیا 150 سی جی سال 1398 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
رایکا 125 سال 1399 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1400 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
یاماها Aerox 155 سال 1400 ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
یاماها ام تی 25 ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها ان ام آ ایکس 150 سال 1401 ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها ایروکس 155 سال 1399 ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو 125 سال 1399 ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
یاماها کیوبکس 125 سال 1400 ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها کیوبکس 125 سال 1399 ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها XSR 155 ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155 ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155 کی لس ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کلیک کریستال 150 سال 1399 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155 ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1400 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیک کریستال 125 سال 1399 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
رادوین ال جی سی سال 1399 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1399 ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
آشیل دی وای 125 سال 1399 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سپهر ال 200 سال 1400 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
تیزتک سی جی 150 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
سپهر اف اس 110 سال 1399 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
کلیک LURTS 150 سال 1400 ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
فیدل کلاسیک 169 سال 1399 ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
فیدل اس وای ام 200 سال 1399 ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال 1400 ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
اس وای ام 250 لاکی ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ایباک وی ان 1200 سال 1399 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کلیک بلنتا 150 سال 1401 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
کلیک بلنتا 150 سال 1400 ۴۶,۹۰۰,۰۰۰
کلیک هدا 150 سال 1400 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیک هدا 150 1401 ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
شهاب سی جی 150 سال 1399 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
شهاب ویو 130 سال 1400 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
کلیک هدا 150 سال 1399 ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ای اچ 200 ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ای اچ 800 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
همتاز HANWAY NK 250 ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
همتاز Blenta click vr 150 ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
شهاب سی جی 125 سال 1399 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
آپریلیا اس آر 150 سال 1398 ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ CF1000 ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ AU200 ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ AU150 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ CF600 ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ان بی 200 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ای ام 1200 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ای ام 3000 ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ای ار اس 2 5000 ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ ATV125 ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ ATV250 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز آر اس 150 سال 1399 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز بلنتا 249 زد ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز 200 ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
همتاز BLENTA CR 200 ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز شکاری 200 اس اچ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
همتاز 150 ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ایکس ای ام 200 سال 1399 ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
لاکی 2000 اس ایکس ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
رهرو باکسر 150 سال 1400 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
رهرو سی جی 125 سال 1399 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
رهرو سی جی 125 سال 1399 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
رهرو 125 سال 1400 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
رهرو 150 ام دبلیو ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
رهرو کریستال طرح کلیک 150 سال 1400 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
رهرو ام دبلیو 150 سال 1400 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
دلتا وای دی 1500 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
دلتا سی دی آی ۱۲۵ مدل 1398 ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
تی وی اس 180 Apache ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس JUPITER 110 سال 1398 ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس وگو 110 سال 1401 ۸۰,۵۰۰,۰۰۰
تی وی اس مدل RockZ سال 1401 ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
هیرو هانک 150 سال 1395 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
زونتس آر 250 سال 1399 ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
زونتس ار 250 سال 1400( کی لس) ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
زونتس ار 250 سال 1400 ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
زونتس اس 250 سال 1399 ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
زونتس وی 249 سال 1400 ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
تلاش سی دی ای 150 سال 1399 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
تریل پرواز جی وای 200 سال 1399 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
تریل روان کیو ام 200 1401 ۹۲,۵۰۰,۰۰۰
ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ثمین کی اف 1200 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ثمین SK500 SERI A ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
ثمین SK500 SERI B ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
ثمین SK500 SERI C ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
ثمین کی ان 500 وات ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
نامی 800 وات سال 1398 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی 125 هندلی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی 125 استارتی ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی 150 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی 200 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نیروی محرکه EL510 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز D4-150cc ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز evo 200 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز D4 200 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
لاکی دبلیو 1500 ام ای ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز PMT150 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی جیکسر اس اف سال 1398 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رودوین 135 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ار اس 200 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز 200 سی دی ای ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
سوزوکی جیکسر سال 1400 ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
هرم اسپید 130 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
استار اچ ال ایکس 150 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز 150 سی دی ای ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی v-storm سال 1400 ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
آپاچی 160 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ژوپیتو 110 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جهانرو مدل CF250 RACE سال ۱۴۰۰ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی اینازوما 250 سال 1399 ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰
توسن آر ال 5 5000وات سال 1400 ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی اینازوما 250 سال1400 ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1399 ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس کی 6 6000 وات سال 1400 ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس 249 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
توسن ۷۰۰۰W SR7 ECO سال ۱۴۰۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
باسل اسکوتر 125اس سی دو Bassel ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
ت توسن ۶۰۰۰W SK6 ECO سال ۱۴۰۰ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس ار 7 7000 وات سال 1399 ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس کی 6 6000 وات سال 1399 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر 125 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر 150 ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
توسن آر ال 5 5000وات سال 1399 ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس ار 7 7000 وات سال 1400 ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
باسل 200 سی جی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
باسل 150 سی جی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کی وی Vieste 249 1400 ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر 200 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
ساوین ام تی 200 سال 1400 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کریستال 125 پلاس ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساوین ام کی زد 150 سال 1399 ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ساوین ام کی زد 169 سال 1399 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
250 طرح کی تی ام فلات ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فلات 200 طرح سی ار اف ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
ام کی زد 200 ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
متین 200 ام کی زد سال 1399 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز FALAT DT 20 ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
متین 200 سال 1397 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
سی دی ای 150 سال 1399 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس اچ ال ایکس 150 سال 1399 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
200 ام کی زد ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
هوندا اسکوپی 110 سال 1400 ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1 ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1 ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
بیکلاچ ZOMOROD 125 S ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پانیک 125 ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
لاکی 250 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
لاکی 185 وی اف 3 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
لاکی 180 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
رهرو 150 پلاس ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
شباب ویو 130 سال 1399 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
پیشتاز 125 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰

وسپا

مدل

قیمت ( تومان )

وسپا GTS SUPER 249 ۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰
وسپا SPRINT NOTTE 150 ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰
وسپا GTS 249 ۲۹۳,۶۵۰,۰۰۰
وسپا GTS HPE 249 ۳۴۲,۵۵۰,۰۰۰
وسپا GTS SUPER NOTTE 249 ۳۳۰,۷۵۰,۰۰۰
وسپا GTS SUPER SPORT 249 ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
وسپا GTS TOURING 249 ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
وسپا GTS YACHT CLUB 249 ۳۲۴,۹۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA 150 ۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA S 150 ۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA TOURING 150 ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA YACHT CLUB 150 ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا SPRINT S 150 ۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰
 
گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات