کد خبر: ۱۴۲۶۷۵
۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۹
عملکرد حمل‌ونقل جاده‌ای در ۷ ماهه سال اعلام شد؛

رشد ۲۸ درصدی جابه‌جایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال قبل / ثبت افزایش ۱۲ درصدی ترانزیت جاده‌ای در محورهای کشور

طبق آمار، حمل و نقل جاده ای کشور در هفت ماهه سال جاری حاکی است که در بخش جابه جایی مسافر ۲۸ درصد ، حمل بار ۲ درصد و ترانزیت جاده‌ای ۱۲ درصد رشد ایجاد شده است.

به گزارش نبض بازار، عملکرد هفت ماهه حمل و نقل جاده‌ای در بخش جابه جایی مسافر، حمل بار و ترانزیت جاده‌ای اعلام شده است. بر اساس آمار ارایه شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در هفت ماه سال جاری در بخش جابه جایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش، در بخش حمل بار ۲ درصد افزایش و در بخش ترانزیت جاده‌ای ۱۲ درصد افزایش ثبت شده است.

آمارها در بخش جابه‌جایی مسافرتعداد مسافر جابه‌جا شده (با صورت‌وضعیت ) حاکی است که در ۷ ماهه سال‌جاری ۷۴ میلیون نفر است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۵۸  میلیون نفر) ۲۸ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله جابجایی مسافر مشخص می‌شود که بیشترین میزان جابجایی مسافر در ۷ ماهه سال ۱۳۹۱ و به میزان ۱۳۲ میلیون نفر ثبت شده است. همچنین مقایسه عملکرد ۷ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۱۳۹۱، کاهش ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. 

همچنین آمارها در حمل بار با بارنامه نشان می‌دهد، میزان بار حمل شده (با بارنامه) در ۷ ماهه سال‌جاری ۲۹۰ میلیون تن است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۸۵ میلیون تن)  ۲ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله حمل بار مشخص می‌شود که بیشترین حمل بار در۷ ماهه سال ۱۴۰۰ و به میزان ۲۸۵ میلیون تن ثبت شده است که همانگونه که اشاره شد مقایسه عملکرد ۷ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ ، افزایش ۲ درصدی را نشان می‌دهد. 
 
همچنین در بخش ترانزیت جاده‌ای آمارهای حاکی است که میزان ترانزیت توسط بخش جاده ای در ۷ ماهه سال‌جاری ۷/۵ میلیون تن است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱/۵ میلیون تن) ۱۲ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله ترانزیت مشخص می‌شود که بیشترین میزان ترانزیت در ۷ ماهه سال ۱۳۹۳ و به میزان ۲/۷ میلیون تن ثبت شده است. همچنین مقایسه عملکرد ۷ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۱۳۹۳ ، کاهش ۲۱  درصدی را نشان می‌دهد.

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات