کد خبر: ۱۴۲۲۰۷
۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۹
کارگزاری ملل پویا منتشر کرد

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) از سوی کارگزاری ملل پویا منتشر شد.
تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

به گزارش نبض بازار، شرکت کارگزاری ملل پویا، تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) را منتشر کرد.

شـرکت پتروشـیمی پردیـس سـال ۱۳۸۳ به عنوان بزرگترین واحد تولید اوره و آمونیاک خاورمیانه با نام پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر تاسیس شد. ایـن شرکت سـال ۱۳۸۷ به شـرکت پتروشـیمی پردیـس تغییـر نام یافت و سال ۱۳۸۹ به سـهامی عـام تبدیـل و سـال ۱۳۹۰ در بـورس اوراق بهـادار پذیرش شـد. در حـال حاضـر ایـن شـرکت جـزء شـرکت‌های فرعی شـرکت گروه گسترش نفـت و گاز پارسـیان (سـهامی عـام) و واحـد تجاری نهایی گروه شـرکت سـرمایه گـذاری غدیـر (سـهامی عـام) اسـت.

پتروشیمی پردیس

اخبار پیشنهادی