کد خبر: ۱۴۲۱۸۶
۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۰

بیمه پارسیان رهبر بازار صنعت بیمه

بیمه پارسیان براساس بررسی یکی از موسسات بین المللی حائز برترین رتبه بین المللی می‌باشد.

به گزارش نبض بازار،موسسه رتبه بندی بین المللی capital intelligence  شرکت بیمه پارسیان را حائز برترین رتبه بین المللی و داخلی در صنعت بیمه کشور دانست.

این موسسه یکی از معتبرترین موسسات رتبه بندی در سطح بین المللی می باشد که از سال 1982 در زمینه رتبه بندی فعالیت می نماید و شرکت ها بانک ها و موسسات مالی را در حدود 40 کشور رتبه بندی می نماید.

این موسسه در تاریخ 27 آگوست 2017 پس از بررسی محیط کلان کشور صنعت بیمه و در نهایت وضعیت بیمه پارسیان برترین رتبه بین المللی اعتباری و داخلی در صنعت بیمه کشور را در کوتاه مدت و بلند مدت به این شرکت تخصیص داد.

براساس گزارش شرکت C.I هردو چشم انداز بلند مدت و کوتاه مدت داخلی  و خارجی بیمه پارسیان با ثبات می باشد.این موسسه معتقد است که استراتژی و مدل کسب و کار بیمه پارسیان از نقاط قوت این شرکت می باشد.و منجر به کسب و کار پایدار و سودآوری مناسب گردیده و بر این باور است که شرکت بیمه پارسیان رهبر بازار صنعت بیمه در بحث سودآوری می باشد.

این موضوع با کسب عنوان سودآورترین شرکت بیمه در جشنوابه گزارش نبض بازار، موسسه رتبه بندی بین المللی capital intelligence  شرکت بیمه پارسیان را حائز برترین رتبه بین المللی و داخلی در صنعت بیمه کشور دانست.

این موسسه یکی از معتبرترین موسسات رتبه بندی در سطح بین المللی می‌باشد که از سال ۱۹۸۲ در زمینه رتبه بندی فعالیت می‌نماید و شرکت‌ها بانک‌ها و موسسات مالی را در حدود ۴۰ کشور رتبه بندی می‌نماید.

این موسسه در تاریخ ۲۷ آگوست ۲۰۱۷ پس از بررسی محیط کلان کشور صنعت بیمه و در نهایت وضعیت بیمه پارسیان برترین رتبه بین المللی اعتباری و داخلی در صنعت بیمه کشور را در کوتاه مدت و بلند مدت به این شرکت تخصیص داد.

براساس گزارش شرکت C.I هردو چشم انداز بلند مدت و کوتاه مدت داخلی  و خارجی بیمه پارسیان با ثبات می‌باشد. این موسسه معتقد است که استراتژی و مدل کسب و کار بیمه پارسیان از نقاط قوت این شرکت می‌باشد؛ و منجر به کسب و کار پایدار و سودآوری مناسب گردیده و بر این باور است که شرکت بیمه پارسیان رهبر بازار صنعت بیمه در بحث سودآوری می‌باشد.

این موضوع با کسب عنوان سودآورترین شرکت بیمه در جشنواره ملی بهره وری نیز مورد تاکید قرار گرفت.

به همین دلیل در چند سال اخیر این شرکت با توجه به ارزیابی‌های بین المللی و داخلی جزو بهترین شرکت‌های بیمه داخلی بوده و در سطح یک توانگری مالی با توجه به ارزیابی بیمه مرکزی قرار دارد. بیمه پارسیان نوآوری‌های بسیاری نیز در ارائه خدمات الکترونیک انجام داده است و می‌توان نتیجه گرفت که این شرکت در راستای چشم انداز خوددر حال حرکت می‌باشد.ره ملی بهره وری نیز مورد تاکید قرار گرفت.

به همین دلیل در چند سال اخیر این شرکت با توجه به ارزیابی های بین المللی و داخلی جزو بهترین شرکت های بیمه داخلی بوده و در سطح یک توانگری مالی با توجه به ارزیابی بیمه مرکزی قرار دارد.بیمه پارسیان نوآوری های بسیاری نیز در ارائه خدمات الکترونیک انجام داده است و می توان نتیجه گرفت که این شرکت در راستای چشم انداز خوددر حال حرکت می باشد.

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات