کد خبر: ۱۳۹۵۲۹
۲۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
بررسی‌های نبض بازار نشان می‌دهد:
بیمه سینا برخی از الزامات قانون تجارت را رعایت ننموده است در صورت‌های مالی شرکت بدان اشاره گردیده است.

به گزارش نبض بازار، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بیمه سینا به شرح زیر می‌باشد:

-مفاد مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۲۹، ۳۰، ۳۳ و ۴۴ اساسنامه، در خصوص معرفی شخص حقیقی توسط شخص حقوقی هیئت مدیره، دعوت از مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره و معرفی فرد جدید به بیمه مرکزی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از بلاتصدی ماندن سمت مدیرعامل.

-مفاد ماده ۱۲۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۷ اساسنامه، در خصوص تشکیل حداقل یک جلسه هیئت مدیره در ماه.

-زیان انباشته بیمه سینا در تاریخ صورت وضعیت مالی، بیش از ۹۷ درصد سرمایه آن است، در این خصوص توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت جلب می‌نماید.

-مفاد ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص رعایت یکسان حقوق سهامداران در ارتباط با سود سهام پرداخت شده.

-مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام مصوب حداکثر ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی.

-مفاد بند ۲ ماده ۲۹ اساسنامه، در خصوص عضویت غیرموظف حداقل یک نفر در اعضای هیئت مدیره طی سال مورد گزارش.

-مفاد تبصره ماده ۲۹ اساسنامه، در خصوص اعلام تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت حداقل شش ماه قبل.

-مفاد ماده ۳۲ اساسنامه، در خصوص ممنوعیت تصدی اکثریت اعضای هیئت مدیره به مشاغل اجرایی طی سال مورد گزارش.

-مفاد بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه، در خصوص تصویب میزان حقوق و دستمزد کارکنان تحت پوشش پیمانکار تأمین نیروی انسانی توسط هیئت مدیره.

-مفاد بند ۲۲ ماده ۴۰ اساسنامه، در خصوص تصدی ریاست کمیته‌های تخصصی توسط یک عضو غیراجرایی هیئت مدیره.

بی قانونی در سینا

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: