گزارش تصویری//
۲۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۰

به گزارش نبض بازار، ایمنی مهم‌ترین بخش اتومبیل می‌باشد که در خودرو‌های داخلی ایران کمتر به آن پرداخته شده و همین باعث بروز حوادث وخیم فراوان و آمار بالای تلفات در کشور شده است.

متأسفانه در ایران هیچ مؤسسه اختصاصی برای رتبه بندی و امتیازدهی به وضعیت ایمنی خودرو‌ها وجود ندارد و ازسویی آمار‌های منتشر شده هم آن چنان موثق نیستند و نمی‌توان با خاطرجمعی کامل به آن‌ها رجوع کرد.

تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای تصاویری از خودرو‌های خارجی در تصادفات مرگبار جاده‌ای
گزارش خطا

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: