یک مستند عالی و با استفاده از فیلم‌های آرشیوی و دیده نشده که به تماشاگر شناخت عالی از این سازمان و ریشه‌های آن و چرایی برعکس شدن تفکرات شان بعد از انقلاب که دیدن آن را برای هر حقیق جویی پیشنهاد می‌کنم
۰۳ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۴
گزارش خطا

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: