صنعت چند میلیارد دلاری تجارت جنسی کودکان در آمریکا؛ کودکان قربانیان برده داری مدرن و رشد آزادی‌های جنسی که قرار بود آرامش را در کشور‌های متمدن به بار آورد، اما انگار نتیجه عکس داده و این آزادی ها، افسار گسیخته و به سوء استفاده از کودکان رسیده است
۰۶ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۰
گزارش خطا

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: