۰۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۶
نخستین حضور هیئت دولت سیزدهم در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) نخستین حضور هیئت دولت سیزدهم در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) نخستین حضور هیئت دولت سیزدهم در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) نخستین حضور هیئت دولت سیزدهم در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) نخستین حضور هیئت دولت سیزدهم در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) نخستین حضور هیئت دولت سیزدهم در حسینیه‌ی امام خمینی (ره)
گزارش خطا

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: