سود انباشته بیمه دی 218 درصد رشد کرد
امروز : دوشنبه، ۰۴ مرداد، ۱۴۰۰

خبرها را با ما در تلگرام نبض بازار دنبال کنید

      
کد خبر: ۱۲۶۳۸۵
۲۵ تير ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۱
سود انباشته بیمه دی با 218 درصد رشد از 357 میلیارد تومان در سال 98 به 1136 میلیارد تومان در سال 99 رسیده است که نشان دهنده سود قابل توجه و مطلوبی برای شرکت و سهامداران است.

نگاهی به صورت های مالی منتشر شده در کدال بورس در سال های 98، 99 و دو ماه نخست 1400 نشان می دهد که حق بیمه صادره بیمه دی شامل قبولی اتکایی در دوماه نخست سال 1400 حدود 358 میلیارد تومان بوده که بیمه درمان با سهم 44 درصدی حدود 156 میلیارد تومان درآمد داشته است. سهم بیمه آتش سوزی 16 درصد، نفت و انرژی 15 درصد، ثالث اجباری 12 درصد، زندگی غیر اندوخته دار 5 درصد، مسوولیت 3 درصد، حوادث سرنشین 2 درصد، بدنه خودرو 2 درصد، مهندسی و زندگی اندوخته دار 1 درصد، سهم از حق بیمه تولید شده داشته اند.


ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان با 78 درصد رشد به 11789 میلیون تومان رسیده است. در ستون سرمایه نیز بیمه دی با 250 میلیارد تومان سرمایه، اندوخته قانونی 25 میلیارد تومانی برای سال های 98 و 99 در نظر گرفته است.


اندوخته سرمایه ای نیز با 271 درصد رشد از 65 میلیارد تومان در سال 98 به 242 میلیارد تومان در سال 99 رسیده است.


سود انباشته شرکت نیز با 218 درصد رشد از 357 میلیارد تومان در سال 98 به 1136 میلیارد تومان در سال 99 رسیده است که نشان دهنده سود قابل توجه و مطلوبی برای شرکت و سهامداران است.
حقوق صاحبان سهام نیز با 137 درصد رشد از 698 میلیارد تومان در سال 98 به 1653 میلیارد تومان در سال 99 رسید.
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نیز با 16 درصد رشد از 8559 میلیارد تومان به 9966 میلیارد تومان در سال 99 رسیده است.

در سال 99 کل خسارت پرداختی معادل 2603 میلیارد تومان بود که 91 درصدی آن یعنی 2378 میلیارد تومان را بیمه درمان تشکیل می دهد و 5 درصد را بیمه ثالث اجباری شامل شده است و بیمه های حوادث سرنشین، مسوولیت و بدنه خودرو هر یک حدود 1 درصد سهم داشته اند و سهم بقیه رشته های مهندسی، زندگی اندوخته دار، ثالث مازاد و دیه، نفت و انرژی، آتش سوزی، باربری، سایر، کشتی، حوادث، زندگی غیر اندوخته دار، پول، هواپیما و اعتباری نیز سهم زیر 1 درصدی تا صفر داشته اند.


در بخش حق بیمه نیز کل درآمد حدود 4160 میلیارد تومان بوده است که سهم بیمه درمان 85 درصد، بیمه ثالث اجباری 5 درصد، زندگی اندوخته دار 2 درصد، مسوولیت 2 درصد، مهندسی 1 درصد، نفت و انرژی 1 درصد، آتش سوزی، حوادث سرنشین 1 درصد، بدنه خودرو 1درصد بوده است. رشته های ثالث مازاد و دیه، ، باربری، سایر، کشتی، حوادث، زندگی غیر اندوخته دار، پول، هواپیما و اعتباری نیز سهم زیر 1 درصدی تا صفر داشته اند.
از خسارت پرداختی 348 میلیارد تومان در اسفند 99، معادل 81 درصد آن یعنی 282 میلیارد تومان به بیمه درمان اختصاص داشته است سهم ثالث اجباری 10 درصد، مسوولیت 2 درصد، بدنه خودرو 2 درصد، حوادث سرنشین 2 درصد و آتش سوزی 1 درصد از کل خسارت ها بوده است.

 

در دوماه نخست 1400 شامل ماه های فروردین و اردیبهشت، خسارت پرداختی معادل 436 میلیارد تومان بوده که 96 درصد آن مربوط به بیمه درمان 418 میلیارد تومان بوده است. همچنین آتش سوزی، بدنه خودرو، ثالث اجباری و مسوولیت، 1 هر یک سهم 1 درصدی از پرداخت خسارت ها داشته اند و بقیه رشته ها سهم زیر 1 درصد دارند.

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: