مهرعلیزاده: آقای رئیسی سندروم پست بی‌قرار دارند
آقای رئیسی چندتا از آن کارخانه‌های توقیفی بانک باز شده اند؟ کسی که از خارج آن‌ها را نبسته. قاضی شما بسته. شما همانجا (قوه قضائیه) را حل کنید. جای مبارزه با فساد در همان دستگاه قضاست. چه تضمینی که سمت قوه مجریه را برای سمت بالاتر رها نکنید
۱۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۵۳
گزارش خطا

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: