ارزش “دارا دوم” پالایش یکم امروز 24دی 99

با ادامه عملکرد منفی پالایش یکم به عنوان دومین صندوق ETF دولتی ، اکنون به جای سود ، 40٪ زیان توسط سرمایه گذاران وارد شده است و خبری از بازارگردانی و حفظ قیمت این سهم در رنج 10 هزار تومان نیست , حال وزارت اقتصاد و وزارت نفت چگونه به مردم پاسخ خواهند داد؟