کروز

خواب بد مدیر جهادی برای صنعت مادر + سند

حمیدرضا صمدی که از سال 95 به کنسرسیوم ویسمن موتور پیوست و از طریق شرکتهای تو در تو و با همراهی فرزند و برادرزاده اش یکی از مهم ترین سهامداران ایران خودرو است مالکیت شرکت اورند پیشرو که تأمین کننده ی انحصاری قطعات سیستمهای سوخت رسانی است را در اختیار دارد

انحصار و دیگر هیچ ، سناریوی کروز برای خودروسازی

توقف خط تولید در ازای هر دقیقه بیش از 220 میلیون تومان هزینه دارد با توجه به اینکه شرکت کروز بیشتر یک شرکت وارد کننده است تا تولید کننده باید دید چرا به مدت 8 ماه در یکسال از تأمین قطعه جلوگیری کرد و ضرر این استراتژی منفعت طلبانه توسط چه کسانی پرداخت شد.

کروز سرویس دهنده یا سرویس گیرنده

در سال 95 و در خرید سهام گروه بهمن اتفاق مشابهی افتاد که رمزگشایی از آن ما را به این نتیجه می رساند که الگوی کروز در صنعت خودرو یک مشق تکراری دارد که با ضعف قانون اجرایی و عمل می شود.

پروژه نفوذ کروز در صنعت مادر کشور ادامه دارد

بعد از برگزاری جلسه مجمع 28 مرداد 97، افرادی به شورای رقابت شکایت می کنند که خلاف قوانین، گروه کروز در هیئت مدیره ی ایران خودرو صندلی دارد.در شورای رقابت این ادعا قبول و با توجه به رای شورای رقابت، صورت جلسه مجمع لغو و محتوای آن از سایت های کدال و بازار بورس برداشته می شود.

کروز به دنبال چه سهمی از بازار خودرو می گردد

حقیقت ماجرا آنجا نمایان می شود که به اسم شرکت قطعه سازی کروز می رسیم شرکتی که طبق آمار سال 96 بیش از 2000 میلیارد تومان به ایران خودرو و بیش از 1000 میلیارد تومان به سایپا قطعه می فروشد. نگاهی به ترکیب هیئت مدیره ی کروز و یک شرکت دیگر ما را با اسامی تکراری اما مهمی روبرو می کند.