مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/29 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 33,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 44,000,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 10500000 میلیون

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدنی وصنعتی چادرملو (سهامی ) مورخ 1397/11/29

هیأت مدیره گزارش خود درخصوص لزوم افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه (اصلاح موضوع اصلی فعالیت و افزودن به موضوعات فعالیتهای فرعی اساسنامه) را ارائه و همچنین گزارش بازرس قانونی در توجیه و تأئید افزایش سرمایه به استحضار سهامداران محترم رسید.

جدال معدن و پلنگ برای زنده ماندن!

در حالی که هنوز چالش معدنی‌ها با محیط زیست یک موضوع تمام ناشدنی است، مجتمع معدنی سنگ آهن چادرملو در حالی موفق شد مجوز بهره‌برداری از آنومالی D۱۹ را دریافت کند که همچنان معاون سازمان محیط زیست می‌گوید مجوزی در این باره صادر نشده است و چادرملو در لبه تعطیلی و حیات به سر می‌برد.