سرنوشت  قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۱
با شدت گرفتن روند نزولی بازار سهام در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، بسیاری از سهامداران برای از دست نرفتن سرمایه خود، به دنبال حرکت به سمت بازار رمزارزها هستند. اما از آنجایی که این بازارها در کشور چندان شناخته شده نیست، حضور بدون آگاهی می‌تواند منجر به زیان‌های هنگفتی برای آنها شود.