توسعه‌ صنعت پالایشی معطل تصمیم مجلس

تسریع در تصویب طرح توسعه‌ ظرفیت پالایشی در مجلس همزمان با تشدید تحریم های نفتی آمریکا و تلاش این کشور برای صفر کردن صادرات نفت ایران، می‌تواند گامی مهم در راستای بسته‌ شدن پرونده‌ این تحریم‌ها باشد.

افت تولید نفت با بی توجهی به ظرفیت پالایشی

عدم توجه به افزایش ظرفیت پالایشگاه های داخلی در دوره برجام موجب شد تا در دوره تحریم، تولید نفت ایران کاهش یابد. مجلس می‌تواند با تصویب طرح ایجاد پتروپالایشگا‌ها، وابستگی ایران به خام فروشی را هم‌زمان با افزایش تولید نفت، کاهش دهد

تشویق بخش خصوصی به ساخت پتروپالایشگاه با اعطای تنفس خوراک

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:در راستای استفاده از نقدینگی موجود برای ساخت پتروپالایشگاه و تشویق سرمایه گذار داخلی برای ورود به این حوزه باید مشوق‌هایی مانند اعطای زمین ارزان‌قیمت،معافیت از عوارض و مالیات،تنفس خوراک در نظر گرفته شود.