مدیرعامل، هیئت مدیره، شورای شهر

نام مدیر عامل بانک شهر در جیب چه کسانی است؟

اختلافهای مالی کلان و ادعای بلوکه بودن میلیاردها تومان از حساب این بانک نزد برخی مدیران شورای شهر از مهم ترین ابهاماتی است که باید به آن پاسخ داد تا گره ی کور انتخاب مدیرعامل جدید بانک شهر باز شود.