خرید طلای عروس قسطی شد
با افزایش قیمت طلا، برخی از طلا فروشان در تهران اقدام به فروش اقساطی طلا به مردم می کنند. رئیس اتحادیه طلای تهران می گوید فروش اقساطی طلا غیرقانونی نیست و این یک فروش اختیاری بین خریدار و فروشنده است.