عده‌ای دانسته یا ندانسته در حال تخریب کشور هستند/ چون زنگنه نمی‌گذارد بابک زنجانی درست شوند تحت‌فشار است

زنگنه در وزارت نفت فرد موفقی بوده و تصمیمات عاقلانه‌ای نیز تاکنون گرفته است، وی یک فرد بین‌المللی است اما برخی از همین دوستان که اسمشان را نمی‌گویم به ما قول دادند که نفت را بفروشند اما توزرد از آب درآمدند.