سیلی عنابستانی یا قتل میترا استاد؟!

انقلابی‌ها و اصلاح‌طلبان قبل از هر طیفی ، انقلابی‌ها عمل عنابستانی را چنان تقبیح کردند که بعد از اثبات، دیگر روی سر‌بلند‌کردن در جامعه را نداشته باشد اما پس از کشتن میترا استاد به دست نجفی، نه تنها اصلاح‌طلبان از او تبری نجستند، بلکه تهمت “پرستوبودن” را به وی زدند.