سهام

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/29 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 33,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 44,000,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 10500000 میلیون

میزان جذب سرمایه در دوره تحریم چه میزان بوده؟

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه 6 میلیارد و 200 میلیون دلار باید به توسعه میادین نفتی و صنعت نفت اختصاص می یافت، افزود: در این نشست گزارشی از وضعیت حوزه ها و میزان جذب سرمایه گذار برای این پروژه ها ارائه شد که بر این اساس باید 281 هزار بشکه به تولیدات نفتی کشور افزوده می شد.