روابط عمومی

برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس مدیر عامل بانک ایران زمین با مدیران استانی برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس مدیر عامل بانک ایران زمین با مدیران استانی

مدیرعامل بانک ایران زمین با حضور معاون عملیات بانکی و مدیر امور شعب استانها، از طریق ویدئو کنفراس با مدیران استانی به تبادل نظر پرداخت.

نسل بعدی از وزارت ارتباطات تقدیر خواهد کرد

سکوت خبری داخل و شانتاژ رسانه ای خارج بسیاری از موضوعات را وارونه جلوه می دهد و واکنشها و تبیین های بعد از آن نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. نشست های نقد و اندیشه وزارت ارتباطات بعد از مدتها جزو فضایی است که خروجی مطلوبی خواهد داشت