رهبر انقلاب

تو به ما جرأت طوفان دادی

گامهایی که در هر تپش برآمده از مهر میهن و تمامیت ارضی و استقلال باشد خواهد توانست مسیر رو به اعتلایی را ترسیم کند که در آن هر آئینه شاهد پیشروی سربازان اقتصادی در بمباران هجمه های بین المللی خواهیم بود.

تا اینجاها توفیق حاصل شده است/ تا ایجاد یک تشکیلات مدیریتی اسلامی خیلی فاصله داریم

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: ما توانستیم یک انقلاب اسلامی یعنی یک حرکت انقلابی به‌ وجود بیاوریم؛ توانستیم بر اساس آن یک نظام اسلامی به‌ وجود بیاوریم. تا اینجاها توفیق حاصل شده است و خیلی هم مهم است لکن بعد از این، ایجاد یک دولت اسلامی و ایجاد تشکیلات مدیریتی اسلامی برای یک کشور است.