رئیس مجلس شورای اسلامی

هواپیمایی در هوای اروپا و زمین برجام

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در خصوص قرارداد خرید ایرباس محدودیت منابع علت اصلی توقف واگذاری ها است، تصریح کرد: شرکت ایرباس معتقد است که با پرداخت هزینه از سوی ایران این هواپیماها تحویل خواهد شد.