دهه شصت

معمای آذری جهرمی

امروز وقتی برای اولین بار از یک مسئولی شنیدم که در یک پروژه شکست خورده و خبر خوبی رو که قرار بود اعلام کنه رو نتونسته عملی کنه دیگه گفتم مگه داریم مگه میشه