دانشگاه تهران

بانک ملت خط مقدم حمایت از نخبگان علمی و دانشگاهی

تسهیل حضور افراد در مراکز آموزش عالی کاری پسندیده و قابل تحسین است اما موضوع مهم دیگر ایجاد بستری جهت به بار نشستن طرحهای نو و دستاوردهای جدید است مسئله ای که اگر به آن بی توجهی شود چشمه ی جوشش اندیشه خشک خواهد شد.

خوشحالی دو ملت از امضای تفاهم نامه با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

با شرایط فعلی اقتصاد ریسک سرمایه گذاری در هر حوزه ای بالاست و باید به صاحبان صنایع و مدیران تولیدی حق داد که با احتیاط بیشتری نسبت به تصمیم گیریهای خود گام بردارند. در کنار این موضوع، بدون شک شناخت ظرفیت های یک مجموعه جهت حمایتهای مالی و معنوی ، هوش مدیریتی و استراتژیک و درجه ی ریسک پذیری را به چالش می کشد.