آنچه که فولاد در سه ماهه نخست انجام داد

آنچه که از وضعیت صورتهای مالی در چند جمله بیان می شود مطمئنا نشان دهنده ی نوع مدیریت و کیفیت تأثیرگذاری آن خواهد بود. در واقع فراز و فرود این دستاورد یک فراز و فرود مدیریتی است و از این جهت حائز اهمیت است زیرا بسیاری از سازمانها آن را ملاک ارزشیابی تیم مدیریتی خود قرار می دهند.

تأثیر غیرقابل انکار فولاد در بومی سازی محصولات بالادستی

در این مسیر هرچند حوزه ی تحریم فلزات کمی کار را سخت می کرد اما پیش بینی صحیح مدیران فولاد سبب شد تا این شرکت پر و پا قرص تولیدی نه تنها از ادامه ی مسیر پیشرفت باز نماند بلکه با قوت بیشتری به هدف گذاری خود در بازار ایران و جهان فکر کنند. وجود این تدبیر در نزد فولادیها نتایج ثمر بخشی برای اقتصاد کشور داشت و ضمن اینکه فولاد مبارکه را تبدیل به یکی از قویترینهای منطقه کرد حالا آوازه ی فولادیها در سطح جهان شنیدنی است.