حمل و نقل

همه حرف ها در حد توصیه های کلی باقی می ماند

اقتصاد کشور ما خوداتکایی ندارد و بدون حل این مشکل، همه حرف ها در حد توصیه های کلی باقی می ماند. 
آخوندی با بیان اینکه شهرها با 2 مساله قابلیت سکونت و امکان حرکت روبرو هستند، گفت: قابلیت سکونت در شهرها با مشکلاتی همچون آلودگی هوا، اشتغال و امکان تامین مسکن برای همه گروه ها مواجه است.