جانشین

انتصاب جانشین بسیج سازندگی کشور

با حکم جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج ، سرهنگ پاسدار حمیدرضا الله بداشتی به عنوان جانشین بسیج سازندگی کشور منصوب شد.

مدیرعامل بانک سامان عوض می شود

سید احمد طاهری بهبهانی از بانک سامان می رود. این خبری است که به گوش می رسد هرچند درباره ی جانشین او تا کنون اظهار نظری نشده است