تخلف

یکه زارع خودرو در جاده قدیم

در شماره جدید هفته نامه نبض بازار به سراغ ایران خودرو و مسائل پیرامون آن رفتیم تا با مو شکافی برخی از اتقاقاتی که هنوز برای اذهان عمومی بدون پاسخ باقی مانده اند تلنگری زده باشیم به مدیرانی که امروز در این مجموعه فعالیت می کنند و هم اینکه برخی دستگاههای نظارتی شاید دوباره راغب به بازخوانی پرونده های ناتمام این گروه تولیدی شوند.

تخلف در صدور ۱۲۶۴ میلیارد تومان صدور ضمانتنامه در بانک سپه/این ضمانت نامه‌ها بدون انعقاد قرارداد رسمی بوده؛ این قرارداد‌ها فرمالیته است

این بانک برای یک شرکت ۱۷۷ فقره ضمانت نامه به مبلغ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان صادر کرده است، متاسفانه این ضمانت نامه‌ها بدون انعقاد قرارداد رسمی بوده در واقع این قرارداد فرمالیته است.

تنبیه سخت برای گرانفروشان

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: طی سه ماه نخست امسال 73 هزار و 206 مورد بازدید از صنوف مختلف در سطح این استان توسط بازرسان اصناف انجام شد و در این چارچوب پنج هزار و 800 پرونده تخلف به ارزش 24 میلیارد ریال مفتوح گردید. 
امیر دلداری افزود: عمده تخلفات ثبت شده صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی در سطح خراسان رضوی استان مربوط به گرانفروشی بوده است. دیگر تخلفات شامل عدم درج قیمت بر روی کالا، نداشتن نرخنامه و عدم صدور صورتحساب است. 

آمار دقیق خودروهایی که غیر قانونی وارد شدند

رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس گفت: بر اساس گزارش دستگاه های امنیتی بیش از یکصد هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است. امیر خجسته در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما افزود: بیش از آنکه ثبت سفارش خودرو ممنوع شود ۵ خانواده، خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت شش ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند.