بیمه

بیمه ای ها در بورس چه کردند؟

بیمه رازی که دربازار پایه ب فرابورس فعالیت می کند قرار بود در آخرین روزهای سال 97 مجمع عمومی برگزار کند که بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد

کاهش خسارت صنعت بیمه به وسیله فین تک ها و استارتاپ ها

بهروز اسدنژاد با ذکر جزئیات اثرگذاری این استارتاپ ها بر بازارهای مالی بیمه افزود: صنعت بیمه کشور به دلیل رویکردهای سنتی حاکم بر این صنعت در حوزه های مختلف از جمله ارزیابی ریسک، کنترل خسارت های پرداختی، بررسی مخاطرات سرمایه گذاری، کنترل پروتکل های ایمنی و hseحاکم بر صنایع مختلف که برای صنعت بیمه هزینه ساز است و دیگر حوزه ها با چالش های عمده دست به گریبان است و اگر فین تک ها و استارتاپ های بیمه ای بتوانند راهکارهایی برای این چالش ها ارائه دهند، مورد استقبال شرکت های بیمه ای قرار خواهد گرفت.

بانک ها باید در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از حاشیه به متن بیایند

یک کارشناس بانکی برگزاری یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه  که فروردین ماه سال 97 برگزار می شود را رویدادی مهم برای هر سه حوزه دانست و گفت: بانک ها باید نقش بیشتری در این نمایشگاه ایفا کنند و از حاشیه نمایشگاه به متن بیایند

چالش‌های چهارگانه صنعت بیمه

یک کارشناس صنعت بیمه عدم ایجاد، حفظ و توسعه، روابط تجاریِ هوشمند با مشتریان، عدم استفاده از روش‌های نوین مشتری‌مداری، در ذهنِ مشتریان و دشواری فروش بیمه‌نامه‌ها را به عنوان اصلی ترین چالش های صنعت بیمه در ایران نام برد.