بحران اقتصادی

آیا اقتصاد جهان در ۲۰۲۰ زمین می‌خورد؟

حالا که سال ۲۰۱۹ شروع شده، همه چیز یک جور دیگر به نظر می‌رسد. بدهی‌های مصرف‌کنندگان در بسیاری از کشورها افزایش یافته و به سطوحی شبیه به دوران پیش از بروز بحران سال ۲۰۰۸ رسیده است.

مردم در خط مقدم تصمیمات دولت

به اعتقاد این اقتصاد دان، جمعیت بزرگی از کشور متاثر از ‘سیاست های اقتصادی’ است که عادلانه نبوده و نتیجه این امر آسیب های جدی به اعتماد عمومی مردم وارد خواهد کرد .
راغفر به شکاف معیشتی میان دهک های اقتصادی اشاره کرد و گفت: قشر ضعیف جامعه قربانی اصلی نبود سیاست های نظارتی قوی و تدابیر مطلوب اقتصادی می شوند.