بانک شهر

نام مدیر عامل بانک شهر در جیب چه کسانی است؟

اختلافهای مالی کلان و ادعای بلوکه بودن میلیاردها تومان از حساب این بانک نزد برخی مدیران شورای شهر از مهم ترین ابهاماتی است که باید به آن پاسخ داد تا گره ی کور انتخاب مدیرعامل جدید بانک شهر باز شود.

وضعیت غیرشفاف مالی در «بانک شهر»/ در بانک شهر چه خبر است؟

«فساد چهاردرصدی‌ها»؛ تکیه‌کلام قالیباف در همه مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی. انگشت اشاره‌اش به دیگران است و فسادها را می‌شمرد؛ درحالی‌که وضعیت غیرشفاف مالی در زیرمجموعه او، «بانک شهر»، بیداد می‌کند…