بانک شهر

شهر بدون صاحب

بعد از کلی سر و صدا که در آن موقع بخاطر برکناری مدیرعامل بانک شهر به راه افتاد احمد درخشنده به عنوان سرپرست این بانک انتخاب و تا امروز به فعالیت ادامه می دهد. دو مسئله بعد از این انتصاب وجود دارد اول اینکه چطور بعد مدتها هنوز از انتخاب مدیرعامل جدید خبری نیست؟ دوما چرا درخشنده به سرپرستی بانک شهر منصوب شد؟

نام مدیر عامل بانک شهر در جیب چه کسانی است؟

اختلافهای مالی کلان و ادعای بلوکه بودن میلیاردها تومان از حساب این بانک نزد برخی مدیران شورای شهر از مهم ترین ابهاماتی است که باید به آن پاسخ داد تا گره ی کور انتخاب مدیرعامل جدید بانک شهر باز شود.

وضعیت غیرشفاف مالی در «بانک شهر»/ در بانک شهر چه خبر است؟

«فساد چهاردرصدی‌ها»؛ تکیه‌کلام قالیباف در همه مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی. انگشت اشاره‌اش به دیگران است و فسادها را می‌شمرد؛ درحالی‌که وضعیت غیرشفاف مالی در زیرمجموعه او، «بانک شهر»، بیداد می‌کند…