بانک سامان

بانک سامان پاسخگوی اعتراض پرسنل پروژه البرز مال نیست

ظهر امروز پرسنل پروژه البرز مال کرج برای پیگیری مطالبات و معوقات خود از بانک سامان، مقابل ساختمان مرکزی این بانک در تهران تجمع کردند تا صدای اعتراض چند ماهه خود را به گوش مسئولان و مدیران این بانک برسانند. اما به گفته یکی از حاضرین در این تجمع، بازهم به در بسته خوردند و پاسخ روشنی دریافت نکردند.

علی نعمتی یا منصور مؤمنی مسئله اینست

بانک سامان بعد از تغییرات هیئت مدیره حالا بر سر دو راهی انتخاب علی نعمتی و یا منصور مؤمنی قرار گرفته اما شنیده های قوی حکایت از انتخاب علی نعمتی به عنوان مدیر عامل جدید بانک سامان دارد

مدیرعامل بانک سامان عوض می شود

سید احمد طاهری بهبهانی از بانک سامان می رود. این خبری است که به گوش می رسد هرچند درباره ی جانشین او تا کنون اظهار نظری نشده است