اما و اگرهای بانک آینده ادامه دارد؛
تسهیلات بیش از 1700 میلیارد تومانی بانک آینده به شرکتی که حتی یک سایت هم ندارد!!!

شرکت بازرگانی بهار کامیاران طبق جستجوهای انجام شده در روزنامه رسمی ایمان رحیمی آلوقره را به نمایندگی از بانک آینده در ریاست هیئت مدیره خود می بیند. البته آلوقره از آذرماه 96 به به نمایندگی از بانک آینده به عضویت ریاست هیئت مدیره این شرکت انتخاب شد و در آن زمان رضا آقائی وزیری به نمایندگی از شرکت سنجش امید آینده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بود.

روزهای روشن آینده با تفکر آینده

با شیوع وبیروس کرونا در کشور و با افزایش روافزون تعداد میتلایان متأسفانه خیلی زود بیمارستانهای کشور با مشکل کمبود تخت مواجه شدند البته این مسئله هرگز به معنی کوتاهی و قصور نیست بلکه کمبود تخت های بیمارستانی به دلیل تعدد مراجعه کنندگان به این مراکز بود.

افتتاح مرکز چهارم فینووا در شهر سنندج

مرکز نوآوری فینووا، چهارمین شعبه خود را پس از استقرار در دانشگاه‌های: صنعتی امیرکبیر و علامه طباطبائی و شهر مشهد، در پارک علم و فناوری کردستان و با همکاری شرکت کاردوک، افتتاح کرد.

طرحی که آینده می سازد

بروکراسی اداری باید به حداقل ممکن برسد زیرا با توجه به ماهیت زندگی امروز که بار فرسایشی برای مردم دارد نباید آنها را بیش از این در برخی مسائل درگیر کرد و باید شرایطی را مهندسی و تعریف نمود که در آن بتوان به آینده خوشبین و برای آن تلاش ساعی کرد. کمک به این موضوع موجی از نشاط را در جامعه به وجود می آورد و می توان انتظار داشت که ثمره ی آن در جامعه دیده شود.