بانکداری الکترونیک

دکتر حسین زاده: توسعه بانکداری دیجیتال، اولویت بانک ملی ایران است

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که دولت مصمم است بانکداری دیجیتال در کشور نهادینه شود، گفت: بانک ملی ایران، پیشتاز تحول گرایی است و توسعه بانکداری دیجیتال، یکی از مصادیق آن است.

بانک ملی پیشرو در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان

در سال قبل شاهد ابتکارات جالبی از بانک ملی در خصوص حرکت به سمت بانکداری الکترونیک بودیم. خدماتی مانند ربات آلفا ، ملی شو 2 ، سککوک و طرحهای مختلف دیگری که به کمک مشتریان آمده و هم سرعت ارائه ی خدمات را بالا بردند و هم برای اولین بار در نظام بانکی کشور تغییرات نوینی رقم زدند.

مهمترین هدف همایش بانکداری الکترونیک بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین تحولات صنعت بانکداری است

همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، مهمترین همایش تخصصی است که هدف آن آشنایی جامعه بانکی کشور با تحولات جدید در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی است.