بانک ملی پیشرو در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان

در سال قبل شاهد ابتکارات جالبی از بانک ملی در خصوص حرکت به سمت بانکداری الکترونیک بودیم. خدماتی مانند ربات آلفا ، ملی شو 2 ، سککوک و طرحهای مختلف دیگری که به کمک مشتریان آمده و هم سرعت ارائه ی خدمات را بالا بردند و هم برای اولین بار در نظام بانکی کشور تغییرات نوینی رقم زدند.