آیلند سرزمین آرزوها

مجموعه گردشگری آیلند به مساحت ۱۴۰۰ هکتار نزدیک‌ترین منطقه ویژه اقتصادی به پایتخت است. برای آشنایی با قابلیت های این ابر پروژه ملی ویدئوی زیر را ملاحظه کنید.

سرمایه گذاری داخلی رهیافتی مبتنی بر ظرفیتها

هر آنچه سرمایه گذاری عمومی موجود در کشور به سمت تولید هدایت شود، ضریب موفقیت در عرصه مذکور نیز افزایش خواهد یافت، زیرا تولید نیز به مانند هر کسب و کار اقتصادی در دو سطح خرد و کلان مستلزم سرمایه است که با نقش آفرینی مردم و تزریق سرمایه‌های آنان در عرصه مذکور (تولیدی)، قطع به یقین تولید نیز شکوفا و با طراوت خواهد شد.

باید شهرهایی همچون آیلند در چهار نقطه پایتخت شکل بگیرد

عضو فراکسیون گردشگری و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی گفت: آیلند یک الگو از شهرسازی بوده که دارای ویژگی های زیادی است؛ آیلند مجهز به پارک علم و فناوری است و تفرجگاه های زیادی دارد که این مسئله می‌تواند برای توریست جذابیت‌های خاصی داشته باشد .

مقصد جدید گردشگران خاورمیانه کجاست؟

آمارها حکایت از اهمیت گردشگری در آسیا و خاورمیانه دارد و با توجه به سهم این صنعت در اقتصاد کشورها لزوم توجه جدی به آنها کاملا آشکار است. در بین کشورهای عربی که این روزها در بخشهای مختلف در حال شگفتی سازی هستند نیز این موضوع عیان است

سرزمینی برای همه ی ایرانیان

در ایران صنعت گردشگری آن چنان که باید و شایسته آن است گسترش و توسعه نیافته است. با وجود اینکه در تمامی برنامه‌ های توسعه سالیانه اخیر، به رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت تأکید شده، ولی در مقام عمل موفقیتی در این زمینه بدست نیامده است.