آسیب پذیری داخلی

مشکلات کشور چه ریشه ای دارند

مردم تورم بسیار بالا را تحمل می‌کنند و وظیفه دولت است که خودی نشان دهد و با سامان‌دهی جدی اوضاع داخلی اقتصاد ، راه‌ را بر شدید شدن تاثیر تحریم‌ها ببندد.