Print Friendly, PDF & Email

صدیف بدری با اشاره به سرنوشت هواپیماهای برجامی پس از خروج آمریکا از برجام، گفت: تکلیف هواپیماهای بوئینگ که روشن بوده و با لغو آشکار توافق خرید از این شرکت منتفی است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در خصوص قرارداد خرید ایرباس محدودیت منابع علت اصلی توقف واگذاری ها است، تصریح کرد: شرکت ایرباس معتقد است که با پرداخت هزینه از سوی ایران این هواپیماها تحویل خواهد شد.

شرکت ایرباس منتظر کسب مجوز از آمریکا است

وی با تاکید بر اینکه کسب مجوز از آمریکا از سوی شرکت ایرباس نیز یکی از دیگر علل تعلل در تحویل هواپیماهای خریداری شده است، افزود: به طور حتم در خصوص این قرارداد باید منتظر رفتار اتحادیه اروپا باشیم.

بدری با بیان اینکه شرکت ATR بسیاری از هواپیماهای خریداری شده را تحویل ایران داده است، گفت: توقف ارایه سایر هواپیماها به ایران طبق اظهارات مسئولان محدویت مالی است.

ماندگاری اتحادیه اروپا در برجام شرط تحویل هواپیماهای خریداری شده به ایران

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: آینده هواپیماهای برجامی به تصمیم اتحادیه اروپا برای باقی ماندن در برجام بستگی دارد.

وی با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس با برگزاری نشست های تخصصی با مسئولان مربوطه پیگیر سرنوشت هواپیماهای برجامی خواهد بود، گفت: به طور حتم در هفته های پیش رو این مهم در دتسور کار کمیسیون عمران مجلس قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: متاسفانه شرکت های هواپیماسازی اعلام همکاری خود را منوط به ماندگاری اتحادیه اروپا در برجام کرده است از این رو باید منتظر ماند./