Print Friendly, PDF & Email

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ممنوعیت واردات خودرو و تاثیر آن بر قیمت خودروهای داخلی گفت : این تصمیم تاثیر زیادی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی ندارد اما می تواند التهابی را در بازار ایجاد کند که قطعا قابل کنترل است.

رامین نورقلی پور اظهار داشت : مشتریان خودروهای وارداتی و خودروهای داخلی با هم متفاوت هستند ؛ البته در سال های اخیر با واردات خودروهای خارجی ذائقه بخشی از مردم به سمت این خودروها گرایش پیدا کرده است.

وی در خصوص بیکاری افرادی که در حوزه واردات مشغول هستند گفت : نظر تصمیم گیرندگان ممنوعیت واردات خودرو این است که ما نمی خواهیم منافع تعداد زیادی از مردم را فدای منافع تعداد کمی از افراد کنیم اما در هر صورت این یک واقعیت است که این موضوع مشکلاتی را به وجود خواهد آورد و تصمیم گیرندگان در قبال آن مسئول هستند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص خروج آمریکا از برجام و تاثیر آن بر قراردادهای جوینت ونچر تصریح کرد : خودروسازان داخلی به شرکای خارجی خود وابستگی دارند و حتی در بهترین حالت خودروهای تولید داخل نیز درصدی وابستگی وارداتی دارند ، در نتیجه خروج شرکای خارجی مشکلاتی را مخصوصا در زمینه کیفیت برای خودروسازان ایجاد خواهد کرد اما این به معنی توقف تولید نیست.

وی افزود : شاید از این پس نتوانیم برندهای خاصی را که قرارداد جوینت ونچر دارند در کشور تولید کنیم اما طیف بزرگی از خودروها که در گذشته نیز تولید شده است را هر چند با کیفیت و تنوع کمتر می توانیم تولید کنیم با این امید که شرایط بین المللی را در آینده بهبود بخشیم