Print Friendly, PDF & Email

بسیاری معتقدند در شرایط فعلی بازار سهام نیاز به نقدینگی بیشتری دارد، اگر چه ریسک‌های سیستماتیک یکی از موانع پیش رو برای افزایش ارزش و حجم بازار است.

نوسان گیران یک روز برای خرید به صف می‌شوند و روز دیگر برای فروش؛ یک روز شاخص ۳ هزار واحد رشد می کند روز بعد ۲ هزار واحد پایین می‌رود.

شرایط خاص اقتصادی وضعیت غیر قابل پیش بینی بازار سهام را بیش از گذشته با ریسک‌های سیستماتیک مواجه کرد

 

قیمت دلار در بازار غیر رسمی در کنار شرایط خاص اقتصادی وضعیت غیر قابل پیش بینی بازار سهام را بیش از گذشته با ریسک‌های سیستماتیک مواجه کرده و شرایط را طوری رقم زده که عمدتا دو دسته احتمال به دست آوردن سود قیمتی داشته باشند.

یکی نوسان گیران حرفه‌ای و دیگری افرادی که عده‌ای اعتقاد دارند آنها با رانتهای خاص اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

  احتمال معامله گواهی صادراتی دلار و یورو در بورس تهران بسیار سر و صدا کرد

به طوری که بسیاری از اهالی بازار سهام معتقدند که تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال در این بازار چندان جوابگو نیست.

در هفته گذشته احتمال معامله گواهی صادراتی دلار و یورو در بورس تهران بسیار سر و صدا کرد و تا حدودی هم توانست از نظر روانی جو بازار را به دست گیرد اما آن طور که مشخص است هنوز درباره این موضوع تصمیم قطعی گرفته نشده است.

در پایان معاملات هفته منتهی ۱۳ تیر ماه ۹۷، شاخص کل با ۱۱۶۵ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۱۱۲ هزار و ۴۹۰ واحد رسید.

*** شاخص بازار سهام اول با ۹۵۴ واحد افزایش به رقم ۸۲ هزار و ۶۰۸ واحد بالغ گردید

شاخص بازار اول با ۹۵۴ واحد افزایش به رقم ۸۲ هزار و ۶۰۸ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۱۸۲۸ واحد افزایش عدد ۲۲۵ هزار و ۱۸۹واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با ۱.۲ درصد و شاخص بازار دوم  با ۰.۸ درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در پنج روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۱۸۰۸۶ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۴۹ درصد کاهش یافته است.

در ضمن تعداد ۷۰۱۲ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۴۰۵ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۵۰ درصد و ۴۱ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

 این درحالی است که  تعداد ۱۰۰ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۰۲۴ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۱۳ درصد و ۱۲ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.