میرسلیم به بی بی سی چه گفت؟

مصطفی میرسلیم با رسانه ملکه انگلیس (بی بی سی فارسی) مصاحبه ای انجام داده است و چند ساعت بعد از این کار خود ابراز ندامت کرد.

روایت تنها بازمانده سقوط هواپیما در کراچی پاکستان

یکی از مسافران سانحه سقوط هواپیمای کشور پاکستان در روز گذشته زنده ماند.

البته برخی منابع مردمی در کراچی خبر از زنده ماندن دو تن از مسافران این سانحه می دهند اما وزارت بهداشت این کشور هنوز آمار قطعی درباره بازماندگان حادثه ارائه نکرده است