استخدام در وزارت نفت چراغ سبز زنگنه به مجلسی هاست؟

نمایندگان ناظر بر فعالیت وزراء هستند ولی با این رویه مطمئناً روند تساهل را در پیش خواهند گرفت. همانطور که شاهد بودیم برخی از نمایندگان مجلس دهم از گمرگ سر درمی آوردند حالا باید منتظر این باشیم که سر از وزارتخانه ها دربیاورند.

جولان ژن خوب
چه کسی با مدرک تحصیلی غیرمرتبط و بدون سابقه مدیرعامل نفت پاسارگاد شد؟
عدم تخصص گرایی که پاشنه آشیل بسیاری از واحدهای تولیدی ماست این بار خود را به نفت پاسارگاد رسانده تا در یک جابجایی مدیریتی کسی را بر صندلی مدیریت آن بنشاند که بدون داشتن سابقه و مدرک تحصیلی مرتبط و تنها با دارا بودن ژن خوب سکان هدایت یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی کشور را بر عهده بگیرد.
ابهام عجیب در مالیات ابرازی ، تشخیصی و تأدیه شده نفت پاسارگاد + سند

به گزارش نبض بازار ، کمک به اقتصاد غیرنفتی با روشهایی مانند توجه به شرکتهای دانش بنیان ، افزایش تولید ناخالص و درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است که در مورد آخر باید بیشترین حساسیت از طرف مؤدیان مالیاتی و مأمورین مالیاتی وجود داشته باشد. اهمیت این قضیه به قدری است که در جلسه 2 اردیبشهت

نبض بازار بررسی کرد:
امریکا واردات نفت از عربستان را متوقف می کند؟
دولت امریکا مجبور است یا نفت ذخیره در انبارهای خود را بسوزاند و یا در ازای تحویل نفت به مشتریان به آنها مبلغی را هم پرداخت کند و این رقم چیزی در حدود 37 دلار برآورد شده است البته این درحالیست که ترامپ تصمیمات دیگری را روی میز می بیند.