سیگنال سهام

ثروتی که نماد وزمین می تواند به خریدارانش هدیه کند

بانک ایران زمین که با نماد وزمین در بازار فرابورس فعالیت می کند 4 میلیارد سهم دارد. اگر به تحلیل روند حرکتی نماد وزمین بنشینیم این نتایج به دست می آید و در نهایت پیش بینی از روند آتی در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

خساپا چگونه برای خریدارانش سودآوری می کند

خساپا بیشترین رشد 30 روزه با 17.64% پشت سر گذاشت اما نباید از این مسئله غافل شد که اگر همراه با اندیکاتورها کمی به عقب حرکت کنیم خواهیم که در صد رشد این نماد در فاصله ی کمتر از 90 روز به 47% پهلو میزند.

بورس خودرو و ادامه جذابیتهای خرید + نمودار

در بین نمادهای خودرویی اما نماد خودرو متعلق به ایران خودرو با حمایت خوب و با دامنه ی 20% متوقف شد. خودرو که مدتها انتظار می رفت مقاومت تاریخی خود را در مرز 9.800 رد کند این اتفاق را محقق کرد و در نهایت شاهد بودیم که امروز ایران خودرو در آخرین در قیمت 10.003 ریال معامله شد.