به گزارش نبض بازار این نشست که با هدف تشریح گزارش عملکرد واحدهای مذکور برگزار شد، آقایان حدیدی مدیر فناوری اطلاعات و نصیری مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی در محیطی دوستانه به ارائه برنامه‌های در دست اقدام و آتی خود پرداختند و نقطه نظرات خود را در ارتباط با مسائل و مشکلات پیش رو  مطرح کردند و  همچنین در راستای رفع موانع و تسریع در انجام برنامه ها پیشنهادهای سازنده خود را ارائه دادند.
دکتر سعیدی در این نشست  با اشاره به  اهمیت برگزاری این نشست ها، لازمه رسیدن به اهداف شرکت را برنامه‌ریزی دقیق و مدون برای آینده، ارتباط تنگاتنگ با واحدهای مختلف، شناسایی نقاط ضعف و قوت دانست و استفاده از نیروی انسانی متخصص و اموزش دیده داخلی را در اجرای برنامه ها متذکر شد.