به گزارش نبض بازار ، دکتر محمودی مدیرعامل مرکز نوآوری بانک ایران زمین در این ارتباط گفت:این مرکز نزدیک به 6 ماه است که راه اندازی شده و در حال حاضر بناست که رویکردمان حمایت از استارت آپها در حوزه های فناوری مالی ، انرژی و حوزه های ای او تی (اینترنت اشیاء) باشد و از همه ی فعالان در این زمینه که کار استارآپی انجام می دهند حمایت می کنیم.

دکتر محمودی اظهار کرد:کارکرد مهم این مرکز این است که در آن زیر ساخت های بانکداری باز ایران زمین را عرضه می کند و در همین زمینه استارت آپهایی که علاقمند هستند در این بخش فعالیت کنند آنها را با چنین زیرساختی آشنا و از آنها حمایت می کنیم تا در نهایت کسب و کار موفقی را برای خود فراهم کنند.

وی درباره ی تفاهم نامه های موجود در این بخش اینطور توضیح داد: در حال حاضر با چند مرکز از جمله معاونت علم و فن آوری ریاست جمهوری تفاهم نامه هایی داریم که طی آن استارت آپهایی که در مجموعه ی ما مستقر میشوند را تحت پوشش قرار دهیم تا این شرکت ها بتوانند به شرکت های دانش بنیان تبدیل شوند و البته مجدانه سعی می کنیم تا ارتباط مؤثری نیز با دانشگاهها داشته باشیم.

محمودی ادامه داد: یکی از مواردی که دوست داریم با ابتکار چنین شرکتهای حل کنیم موضوع مشکلات کارمندان و مشتریان بانک است که اگر روی این موضوع به صورت کارشناسانه کار کنیم خواهیم توانست با راهکارهای نوآورانه آن را مرتفع کنیم و راه حل جدیدی برای آن در نظر گرفته خواهد شد زیرا چینن پتانسیلی حتما موجود است.